הודעות, המלצות ומידע כללי

שינוי בתקנות הנוטריונים "שכר שירותים"

01.08.2011

עו"ד שמעון לפיד - ממונה ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי

יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי שר המשפטים תיקן את תקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט-1978, כך שהשינוי בשכר הנוטריון יחול רק פעם בשנה - ב-1 בינואר בלבד, במקום פעמיים בשנה - ב-15 בינואר וב-15 ביולי.

ראו: תקנות הנוטריונים (שכר שירותים)(תיקון), התשע"א-2011 (ק"ת 7005 מ-16.6.11).

 

לאור התיקון האמור שכר השירותים לא התעדכן ב- 15.7.11, והוא עתיד להתעדכן ב- 1.1.12. לתשומת לב ציבור הנוטריונים, השכר שעודכן ביום 15.1.11 בק"ת 6969 מיום 27.1.11 עמ' 1285 הינו השכר התקף עד ליום 31.12.11. משרד המשפטים מבקש להבהיר, כי השכר שפורסם באתר האינטרנט של המשרד - מחלקת רישוי נוטריונים - בין התאריכים 15.7.11 - 4.8.11 פורסם בטעות ואינו בתוקף.

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון