הודעות דוברות הלשכה

סקר המוסד לבוררות של הלשכה קובע: "קיימת היום קרקע נוחה וטובה בקרב עורכי הדין בה יכול המוסד לבוררות של הלשכה לפעול, על מנת לעודד ולהגדיל את הפניה להליך בוררות"

15.06.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

על פי הסקר: "רוב גדול מקרב עורכי הדין (כ-75%) סבור שפניות רבות יותר להליך בוררות יכולות להוריד "במידה רבה" את העומס על בתי המשפט".

המוסד לבוררות של הלשכה ערך סקר ראשון מסוגו בשאלה, מדוע עורכי הדין אינם פונים להליך של בוררות, בו בזמן שמערכת בתי המשפט קורסת תחת העומס, ומה ניתן לעשות על מנת להגביר את נכונותם לפנות להליך זה.

 

באופן מפורט יותר הסקר בחן, מצד אחד, מהם החסמים אשר מונעים מעורכי הדין לפנות ולבוררות ומצד שני, מהם הגורמים שיכולים לעודד אותם לפנות יותר.

 

הסקר נערך בקרב מדגם כלל ארצי מייצג של 500 עורכי דין, העוסקים בתחומים שהינם בעלי פוטנציאל לפנייה להליך של בוררות.

 

אוכלוסייה זו הוגדרה ע"פ מספר קריטריונים כדלקמן:

 

עורכי דין פעילים, עובדים במקצוע לפחות 10 שנים, עובדים בסקטור הפרטי, עוסקים באחד מהתחומים הבאים: אזרחי – מקרקעין, אזרחי – מסחרי, אזרחי – אחר, דיני עבודה, הוצל"פ.

 

ממצאי הסקר הוצגו היום, 15.6.11, בכנס שערך המוסד לבוררות בנושא "ניהול בוררות הלכה למעשה" על ידי מנחה הכנס, יו"ר הנהלת המוסד לבוררות של הלשכה, עו"ד מוטי גלוסקה.

 

להלן עיקרי הממצאים והמסקנות:

 

  • ניתוח כולל של ממצאי הסקר מלמד על כך, שקיימת היום קרקע נוחה וטובה בקרב עורכי הדין בה יכול המוסד לבוררות לפעול, על מנת לעודד ולהגדיל את הפניה להליך בוררות.

 

  • נתוני הסקר מראים ששיעור הנכונות החיובית ("בטוח שכן") עלה מ- 14% ל-32% בהשוואה בין הנכונות לפנות לבוררות "לפני" ו"אחרי" הצגת הגורמים המעודדים.

 

  • גם שיעור ה"חושב שכן" עלה מ- 47% ל- 51%. רוצה לומר, שכמחצית מעורכי הדין הם בגדר פונים "רכים" אבל במידה ואכן יתקיימו תנאי ה"קמפיין" במציאות, קרי, שקיפות, מהירות, מחיר זול ואפשרות לערער, הם יכולים להתחזק בנכונותם. 

 

  • אם לתרגם נתונים אלה למספרים הרי, שתחת ההנחה שהסקר מייצג אוכלוסייה של כ- 15 אלף עורכי דין,  ניתן לומר  שכ- 5,000 עורכי דין, הם בעלי נכונות גבוהה מאד לפנות לבוררות ועוד כ- 7,000 הן בעלי נכונות חיובית כלשהי. מספרים אלה אמנם לא מייצגים "תיקים" אבל הם בהחלט מהווים פוטנציאל לא מבוטל בהיקפו.

 

  • החסמים הבולטים שעלו  לגבי השאלה מדוע לא לפנות לבוררות (באופן בלתי נעזר וגם בבדיקה פרטנית) היו התפיסה "שלא ניתן לערער על פסיקה של בורר" והתפיסה של "מחיר יקר" של ההליך; למעלה מ- 60% מעורכי הדין סבורים כי גורמים אלה הם "במידה רבה" חסם בפנייה לבוררות. חסם פחות משמעותי הוא תפיסה לפיה הבוררים אינם "מומחים" מספיק בהשוואה לשופטים.

 

  • בבחינת הגורמים המעודדים נכונות לפנות להליך נמצא כי באופן בלתי נעזר צוינו "מהירות ההליך" ותפיסתו כ"יעיל". באופן נעזר נמצא, שכל הגורמים שנבדקו נמצאו בעלי השפעה חיובית; כ- 70% מעורכי הדין ציינו כי הם יכולים לעודד "במידה רבה" פניה להליך, בהם "מהירות", "מחיר זול", "יכולת ערעור" ו"שקיפות תהליך בחירות הבורר". 

 

  • באמצעות ניתוח רב משתני נמצא, שהפרמטרים החשובים ביותר בהשפעה על הגדלת הנכונות הם: "שקיפות בבחירת הבורר", "מהירות ההליך", "מחיר זול שלו" ושכנוע (או הבהרה) לעורכי הדין, שבבחירה בהליך בוררות "יש אפשרות ערעור".

 

  • נקודה אחרונה לציון היא הממצא, לפיו רוב גדול מקרב עורכי הדין (כ- 75%) סבור שפניות רבות יותר להליך בוררות יכולים להוריד "במידה רבה" את העומס על בתי המשפט. 

 

עו"ד מוטי גלוסקה, יו"ר הנהלת המוסד של הלשכה, אמר בעקבות הסקר, כי מוסד הבוררות של הלשכה מקיים את כל התנאים שהעלה הסקר להגברת נכונותם של עורכי הדין לפנות להליך בוררות: שקיפות, מהירות, מחיר זול ואפשרות לערער, ואני מקווה שלאור תנאים אלה יפנו יותר ויותר עורכי דין להליך הבוררות במוסד של הלשכה ולא לבתי המשפט".

 

"היה לי ברור שמטרת המוסד צריכה להיות טיפול בבוררויות קטנות ובינוניות ושיפור מצבם של עורכי הדין, אמר עו"ד צבי פירון, יו"ר מועצת המנהלים של המוסד לבוררות. לכן, הקמנו מוסד שהוא ידידותי למשתמש. המשתמש הוא עורך הדין. יש לנו למעלה מ-1,150 בוררים רשומים".

 

לדברי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, "מוסד הבוררות של הלשכה יכול ליתן מענה הולם וראוי לעומס בבתי המשפט הן במתווה של בוררות רשות והן במתווה של בוררות חובה, כפי שציינתי. המטרה האמיתית שלנו היא  בעיניי כפולה: האחת – הפניית עשרות אלפי תיקים מבתי המשפט לעורכי דין. השניה – החדרת המודעות בקרב עורכי הדין בארץ באשר לחשיבות וליעילות של הפניית סיכסוכים לדיון ולהכרעה בפני המוסד לבוררות של הלשכה. זו מטרתנו המעשית והחזונית".

 

 

לממצאי הסקר המלאים 

 

לפרטים נוספים על הליך הבוררות בלשכה 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון