הודעות דוברות הלשכה

הבחירות למוסדות הלשכה יערכו ביום שלישי הבא, ה-21 ביוני 2011

14.06.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

חברי הלשכה יבחרו בו זמנית ראש לשכה, יו"ר ועד מחוז למחוז וחברי ועד המחוז אליו הם משתייכים, ואת חברי המועצה הארצית של הלשכה.

הבחירות למוסדות הלשכה יתקיימו ביום שלישי, י"ט בסיון תשע"א, 21 ביוני 2011.

 

לצורך הבחירות תוצבנה ברחבי הארץ 73 קלפיות, בפריסה מאילת שבדרום ועד קרית שמונה שבצפון.

 

הבחירות לתפקיד ראש הלשכה וראשי המחוזות הן אישיות, כלליות, שוות, חשאיות, ישירות וארציות. למועצה הארצית ולועדי המחוזות הבחירות הן במסגרת רשימות מועמדים (סיעות).

 

ראש הלשכה נבחר על ידי חברי הלשכה, מבין חבריה, ל-4 שנים (סעיף 8 (א) לחוק לשכת עורכי הדין).

 

לראש הלשכה ייבחר המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר, ובלבד שקיבל לפחות שתי חמישיות מהקולות הכשרים – היינו, 40% מהקולות (סעיף 8 (ב) (1) לחוק).

 

במידה ושום מועמד לא יקבל 40% מהקולות הכשרים, יקוימו כעבור שבועיים, בחירות חוזרות ובהן יעמדו לבחירה שני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של הקולות הכשרים – הוא הנבחר.

 

מספר חברי המועצה הארצית

 

מספר חברי המועצה הארצית העומדים כיום לבחירה ישירה הוא 28.

 

ועדי המחוזות

 

ללשכה 5 מחוזות. ירושלים, ת"א, חיפה, הדרום והצפון.

 

מספר חברי הוועדים המחוזיים העומדים לבחירה:

 

 א. ועד מחוז ירושלים

 14 חברים.

 ב. ועד מחוז תל אביב

 20 חברים.

 ג. ועד מחוז חיפה  -

 14 חברים.

 ד. ועד מחוז הדרום  -

 6 חברים.

 ה. ועד מחוז הצפון  -

 6 חברים.

 

פירוט רשימות המועמדים לראשות הלשכה, לראשות ועדי המחוזות, למועצה הארצית ולועדי המחוזות – באתר זה.

 

הבחירות נערכות בקלפי.

 

הזדהות בקלפי תהא באמצעות אחת מן התעודות הבאות בלבד: תעודת זהות, דרכון ישראלי בר תוקף, תעודת חבר לשכה שמוטבעת בה תמונת החבר, רשיון נהיגה בר תוקף שמוטבעת בו תמונת החבר.

 

בעלי זכות הבחירה: למעלה מ- 46 אלף עורכי דין

 

בעלי זכות הבחירה הם עורכי דין הרשומים בפנקס הבוחרים לא יאוחר מ-50 יום לפני יום הבחירות. עורכי דין שהגבילו חברותם ועורכי דין מושעים אינם זכאים להצביע.

 

פירוט מיקומן של תחנות הקלפי ושעות ההצבעה ברחבי הארץ - בקובץ המצ"ב

 

פירוט ההצבעה :

 

בוחר יצביע אך ורק במחוז אליו הוא משתייך.

 

ההצבעה במעטפה אחת אליה מכניסים 4 פתקים שונים:

 

לראשות הלשכה – פתק ירוק

לראשות ועד המחוז הרלוונטי – פתק כחול

לרשימת מועמדים למועצה הארצית – פתק ורוד

ולרשימת מועמדים לועד המחוז – פתק צהוב

 

חל איסור על נוכחות בקלפי למי שאינו חבר ועדת הקלפי, חבר ועדת הבחירות או משקיף מטעם כל רשימת מועמדים או מועמד.

 

בקלפיות המשנה מוכנסת המעטפה לתוך מעטפה חיצונית שעל גביה שמו של המצביע. מעטפות "כפולות" אלה מגיעות לקלפי הראשית במחוז שם מוודאים שהבוחר לא הצביע פעמיים, ומצרפים את המעטפה הפנימית לקלפי עם שאר המעטפות.

 

ספירת הקולות נעשית רק בקלפיות הראשיות במחוזות הלשכה.

קובץ להורדה
elections_israelbar.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון