הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מברכת על החלטת ועדת החוקה של הכנסת המעניקה סמכות לרשמים לדון בתביעות עד סך 50 אלף ש"ח

18.05.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

אומצה עמדת הלשכה: מינוי הרשמים יותנה באישור הועדה לבחירת שופטים.

הלשכה מברכת על אישור הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 61) (סמכויות רשם) התשע"א-2010, המעניקה סמכות לרשמים לדון בתביעות עד סך של 50 אלך ₪, היום, 18.5.11, בועדת החוקה של הכנסת.

 

הלשכה הביעה תמיכתה בהצעת החוק בפני ועדת החוקה באמצעות נייר עמדה שנשלח ע"י יו"ר ועדת בתי משפט, עו"ד הלל איש-שלום, אולם ציינה, כי מן הראוי שיידרש אישור של הועדה לבחירת שופטים למינוי אותו רשם, כבעל סמכות לדון בתביעות עד לסך של 50 אלף ₪, מאחר שמדובר בהקניית סמכות של שופט בית משפט שלום לרשמים. הגם שמדובר בסמכות מוגבלת בהתייחס לתביעות עד סך של 50 אלף ₪ בהתאם להצעת התיקון שבנדון, מדובר בסמכות המוקנית לשופט בית משפט שלום, וכאמור, מן הראוי שהדבר יותנה באישור הועדה לבחירת שופטים.

 

עמדת הלשכה כאמור אומצה על ידי יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, חה"כ דוד רותם, אשר במהלך הישיבה עמד על כך שמנוי הרשמים יאושר על ידי הועדה לבחירת שופטים.

 

לדברי ראש הלשכה, בכפוף לאישורה של הועדה לבחירת שופטים, יש בהצעה כדי להקל על העומס בבתי המשפט ועינויי הדין הנובעים ממנו באמצעות שימוש בעשרות שופטים בפועל נוספים ללא עלות חדשה. "אני שמח שועדת החוקה של הכנסת והנהלת בתי המשפט קיבלו את עמדת הלשכה בנושא זה".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון