הודעות ועדכונים

כתב התחייבות והסכמת זוכה למינוי כונס נכסים

08.05.2011

צוות מחוז חיפה

הודעה מטעם רשות האכיפה והגבייה בעניין כתב התחייבות והסכמת זוכה למינוי כונס

 

באתר רשות האכיפה והגבייה מופיעה דרישה להמצאת כתב התחייבות והסכמת זוכה למינוי כונס נכסים בעת הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על נכס ספציפי של החייב.

הדרישה איננה מתייחסת לגופים המוכרים כמוסדות מדינה ולכן ככל שתוגש בקשה למינוי כונס נכסים בתיק הוצאה לפועל והזוכה הינו גוף המוכר כמוסד מדינה אין צורך בצירוף כתב התחייבות והסכמת זוכה לבקשה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון