הודעות ועדכונים

הודעה מטעם רשות האכיפה והגבייה באשר לעיקולי צד ג’- רשות המסים

26.04.2011

צוות מחוז חיפה

הודעה מטעם רשות האכיפה והגבייה

עיקולי צד ג' –  רשות המיסים:

ההליכים נשלחים בהתאם לכתובת שמספק הזוכה.

כאשר מדובר בחייב שהנו עצמאי – יש לשלוח עיקול על כלל הנכסים.

כאשר החייב הנו שכיר המועסק ברשות המסים – הכתובת לביצוע עיקול משכורת היא "חשב רשות המסים, רח' בנק ישראל 5, ירושלים".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון