הודעות ועדכונים

לעדכונכם - טפסים חדשים במקרקעין

11.04.2011

צוות מחוז חיפה

טפסים חדשים במקרקעין

בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים - 7021

בקשה לפטור ממס שבח - 7020

בקשה לתשלום מקדמה - טופס 7152

הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמא 38 - טופס 7738

הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת - טופס 7751

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון