הודעות דוברות הלשכה

הודעה בעניין מאבק העוזרים המשפטיים

30.03.2011

עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי), יו"ר ועד מחוז חיפה

ועד מחוז חיפה מביע תמיכה בעוזרים המשפטיים וקורא לכל הגורמים הנוגעים בדבר לפעול להשגת הסדר הולם שיבטיח גם את המשך העסקתם.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון