הודעות דוברות הלשכה

עו"ד מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, בכנס השנתי שמקיים פורום הצעירים של הלשכה באילת: "ההליך המשפטי ממוסס את ההשפעה של התקשורת, כי השופט רואה מולו את הראיות והעדויות"

24.03.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז, השופטת הילה גרסטל: "אנחנו שופטים מקצועיים, אולם לא ניתן כמובן לדעת מה מידת ההשפעה על התת מודע של השופטים".

הדברים נאמרו במושב הפתיחה של הכנס השנתי, שעורך פורום הצעירים של הלשכה באילת במלון מג'יק פאלס החל מאתמול, 23.3.11 (עד ליום 26.3.11), בהשתתפות מאות עורכי דין צעירים, שופטים ועורכי דין בכירים.

 

בפתח המושב ציין שר המשפטים, יעקב נאמן, כי הבעיה המרכזית היא ההתדרדרות ברמה המקצועית של עורכי הדין. "מספר התיקים לנפש שתלויים בבתי המשפט ודין בישראל הוא הגדול ביותר בעולם. מספר עורכי הדין לנפש הוא הגדול בעולם וגם מספר השופטים. גם אם נגדיל באלף שופטים, לא נפתור את הבעיה. הבעיה היא תרבות הדיון ודחיית דיונים".

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, הדגיש, כי היה נגד כל הגבלה על כניסה למקצוע "אבל צריך להבין שזה כבר פוגע בחברה, לא רק בעורכי הדין. בין ההמלצות שהתקבלו במסגרת תכנית הלשכה למניעת התדרדרות מקצוע עריכת הדין, היה הקמת ועדת מידרוג מוסדות ללימודי משפטים, כי המל"ג לא עשתה את תפקידה בנושא זה, וחלק מחבריה גם מודים בכך. הלשכה הקימה ועדה בראשות השופט ביין, שתדרג את מוסדות לימוד המשפטים ותפרסם את ממצאיה, והשוק יעשה את שלו. כולם רוצים ללמוד במקום שנחשב ויש לו קרדיט". ראש הלשכה הוסיף, כי אינו מתנגד למכללות. "אני בעד מכללות ולימודי משפטים, ואני חושב שאם לכל האוכלוסייה הייתה השכלה משפטית זה היה עוזר. במעבר בין לימודי משפטים לפרופסיה של עריכת דין, כשלנו".

 

במושב הפתיחה שעסק בנושא "מקצוע המשפטים – עבר הווה עתיד – פני המקצוע לאן" בקש המנחה, עו"ד רון גזית, מ"מ ראש הלשכה, מהדוברים להתייחס, בין היתר, להשפעת התקשורת על המשפט בעקבות פרשת קצב.

 

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עו"ד מני מזוז, אמר, כי "שופטים כמו כל אדם מושפעים מהתקשורת, ממה שמכירים על האדם בתקשורת, אבל כשמדובר בשופט שהתיק מתנהל מולו זה שונה. הפרוצדורה המשפטית היא זו שמבטיחה את משפט הצדק, ונדמה לי שההליך המשפטי ממוסס את ההשפעה של התקשורת, כי השופט רואה מולו את הראיות והעדויות".

 

נשיאת בית משפט מחוזי מרכז, השופטת הילה גרסטל, הוסיפה, בהקשר זה, כי "אנחנו שופטים מקצועיים ויודעים להזהיר את עצמנו מפני השפעה ישירה או עקיפה של התקשורת, אבל אני לא חושבת שמישהו מאיתנו הוא רובוט או יכול לשלוט על תת המודע. אנחנו מזהירים את עצמנו". השופטת גרסטל התייחסה גם לעומס בבתי המשפט. "אני חושבת שזו טעות לספור את כלל התיקים ולחלק אותם במספר השופטים. יכול להיות תיק שמעסיק שופט מספר פעמים בשבוע לתקופה ארוכה ויכולים להיות 100 תיקים קטנים שמעסיקים שופטים לזמן מוגבל. אני חושבת שהדרישה להגדלת מספר השופטים היא טריוויאלית, אבל מעבר לכך שופטים חייבים לקבל עזרה. במערכת המשפט לחלק מהשופטים אין עוזרים משפטיים ומתמחים ולאף שופט אין מזכיר/ה. צריך לקחת בחשבון ששופט צריך עזרה מקצועית ומנהלית. כרגע שופטים חדשים בכלל לא מקבלים את ה"שובל" הזה. בנוסף, אנחנו צריכים לעשות במערכת המשפט שינויים ארגוניים פנימיים ולהתייעל. מנהל בתי המשפט לקח על עצמו את המשימה הזו ויש עשייה והתייעלות".

 

"אני אחד מאלה שאשמים בריבוי עורכי הדין, יחד עם רובינשטיין ולין", אמר פרופ' דוד ליבאי. "הלשכה הואשמה בכך שהיא יוצרת גילדה, ולא מאפשרת להצטרף לשורותיה. תיקנו את חוק לשכת עוה"ד, הוספנו את סעיף 25 והקמנו, בעוונותינו, ועדה שהוסמכה להקים מכללות. אני חושב שאותה ועדה שהוקמה צריכה עכשיו לבקר את המכללות, ולבדוק אם גם היום הן ברמה שיכולה להכשיר משפטנים".

 

פרופ' מרדכי קרמניצר הדגיש, כי "מבחינת מראית הדברים כל מהלך שהלשכה מובילה של צמצום הכניסה לתחום, ייחשד כמהלך שנובע מאינטרסים של אלה שכבר נמצאים במקצוע. אני חושב שהגידול מוריד את רמת המקצוע ברמה מדאיגה ולכן יש אינטרס ציבורי לפתור זאת". פרופ' קרמניצר התייחס לחוקים שאושרו שלשום בכנסת בנושא ועדות קבלה וחוק הנאכבה ואמר "אישור החוקים הללו הוא חלק ממסע ההתנכלות של הכנסת, שעתיד להימשך, נגד ערכי היסוד של המערכת כמו חופש הביטוי".

 

כתבת דה מארקר, עו"ד הילה רז, ציינה, כי לעורכי דין יש היום תפקיד כפול, להופיע בפני השופט ולהופיע בפני התקשורת. "ראינו הרבה שופטים בדימוס אומרים מה הם היו פוסקים ומה הם חושבים על גזר הדין של קצב. בתקשורת ההזדהות של עורך הדין עם הלקוח טובה, כי היא עוברת מסך".

 

בתגובה לדבריו של עו"ד גזית, שמטריד אותו שמדברים על הארכת ההתמחות ולא מדברים על תקנות שישפרו את תנאי העבודה של המתמחים, ציינה עו"ד אפרת דויטש, כי היא סבורה שזה לא נכון לאבחן את המתמחים מעורכי הדין הצעירים לעניין הזכויות. "גם האידיאל שעורכי דין לא תובעים את מעסיקיהם כבר נשבר ואני חושבת שהפתרון הוא בבתי הדין לעבודה".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון