הודעות דוברות הלשכה

משרד המשפטים במענה לפנייתו של ראש הלשכה: "קיימת הערכות להקמת ארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים בגנזך המדינה"

15.03.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "מאחר שכל פניותיה של ועדת הנוטריונים לא נשאו פרי עד כה, היא המליצה להגיש עתירה לבג"צ בגין אי יישום הוראת חוק הנוטריונים, שעניינה הקמת ארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים. זאת, לאחר מיצוי ההליכים המקדמיים למול הגורמים הרלבנטיים".

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, פנה לשר המשפטים, יעקב נאמן, בעקבות אי הקמת ארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים כדרישת החוק, הקובע בסעיף 30 לחוק הנוטריונים, כי שר המשפטים רשאי להקים ארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים ולחייב נוטריונים לשלוח לארכיון זה, במועד שנקבע בתקנות, עותק ממסמכים או מסוגי מסמכים כפי שנקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

ראש הלשכה ציין בפנייתו, כי הסעיף בחוק אינו מיושם, ולמעשה, הוא בבחינת "אות מתה", הגם שעל פי סעיף 32 לחוק הנוטריונים הותקנו תקנות, וכן הדגיש, כי בין השנים 2002-2009 פנה עו"ד יונה דה-לוי, יו"ר ועדת הנוטריונים של הלשכה, פעמים רבות בנושא למשרד המשפטים ולגורמים נוספים, בבקשה לפעול לביצוע החוק ולהקמתו של ארכיון, אולם למרות הפניות, טרם הוקם ארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים, ובעצם, הוראת החוק אינה מיושמת.

 

לדברי ראש הלשכה, אין להכביר מילים על חשיבות הארכיון המרכזי ועל הנזקים הנגרמים מאי הקמתו.

 

"חוק הנוטריונים יוצא מנקודת הנחה שהארכיון אכן יוקם, ואליו יישלחו אישורי הנוטריונים לאחר 7 שנים מיום עשייתם, וכן הארכיונים של הנוטריונים שנפטרו או שהפסיקו את פעילותם. למותר לציין את התקלות הרבות, הנגרמות לנוטריונים, עקב אי הקמת ארכיון מרכזי, ביניהן:

 

על הנוטריונים לשמור במשרדם את כל האישורים שהוציאו לאחר חלוף שבע שנים, גם אם עברו עשרות שנים. זהו נטל מכביד מאד, בעיקר על הנוטריונים הוותיקים.

 

נוטריון, הרוצה לסיים את תפקידו, אינו יכול להעביר את ארכיונו לארכיון המרכזי שלא הוקם, ועליו לדאוג לשמרו.

 

ארכיונו של נוטריון שנפטר אמור היה להיות מופקד בארכיון המרכזי. הרבה ארכיונים אובדים בשל כך.

 

הזכאים לקבלת עותק מאושר של עותק שעל הנוטריון לשמור - היו אמורים לקבלו מהארכיון המרכזי. עקב אי ההקמה, הזכאים - אובדי עצות, וצריכים לפנות ליורשי הנוטריון שנפטר על מנת לוודא היכן מצוי ארכיונו ומה נעשה איתו.

 

במקרקעין לא מוסדרים היו ההעברות במקרקעין נעשות ביפויי כוח נוטריוניים בלתי חוזרים. הקונה לא יכול לבדוק אצל נוטריון שנפטר, אם אכן יפויי הכוח אותנטיים, בעוד שאם היה מוקם ארכיון מרכזי – הוא היה פונה ישירות לשם, ובא על מבוקשו".

 

יובהר, כי בשנת 2008 נעשה ניסיון למצוא פתרון לסוגיה על דרך של הקמת הארכיון בגנזך המדינה. עם זאת, מחלוקת כספית רבת שנים בין גנזך המדינה למשרד המשפטים בעניין אחסון בגנזך המדינה של ארכיוני בתי המשפט, רשמי המקרקעין ומסמכים נוטריוניים, אינה מאפשרת קידום פתרון זה.

 

ראש הלשכה הדגיש, כי "מאחר שכל פניותיה של ועדת הנוטריונים לא נשאו פרי עד כה, היא המליצה להגיש עתירה לבג"צ בגין אי יישום הוראת חוק הנוטריונים, שעניינה הקמת ארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים. זאת, לאחר מיצוי ההליכים המקדמיים למול הגורמים הרלבנטיים". לדבריו,  כניסתו של שר המשפטים בעובי הקורה של הסוגיה והידרשותו האישית לטיפול בה יסייעו רבות לפתרונה, ויחסכו את ההליכים המשפטיים שנקיטתם התבקשה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון