הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תצטרף לעתירה עקרונית בדבר מתן שיקום לאסירים שאינם דוברי השפה העברית

15.03.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הועד המרכזי של הלשכה החליט ביום 13.2.2011 להצטרף כידיד בית משפט, לעתירה עקרונית, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, כנגד שירות בתי הסוהר, בדבר העדר שיקום לאסירים דוברי השפה הרוסית, בכפוף להרחבת העתירה למגוון הקבוצות בחברה שאינן דוברות השפה העברית.

בכך אימץ הועד המרכזי את עמדת הפורום הפלילי של הלשכה בראשות עו"ד רחל תורן, ועמדתו של עו"ד אלכסנדר גמבריאן, בא כוחו של העותר ומגיש בקשת ההצטרפות. העותר, שהינו אסיר בשנות ה-40 לחייו, הורשע בעבירות מין ואלימות, אותן ביצע על רקע התמכרותו לאלכוהול. עוה"ד תורן וגמבריאן ציינו במהלך הישיבה, כי מאחר שהעותר אינו שולט בשפה העברית, נמנע ממנו לקבל טיפול שיקומי, אותו מעניק שב"ס, לעברייני מין שעברו עבירות בשל שימוש בסמים ואלכוהול. פועל יוצא מכך הוא, שנמנע ממנו הסיכוי לשחרור מוקדם (ניכוי שליש מתקופת מאסרו) בשל העדרו של אותו טיפול.

 

לדברי בא כוחו של העותר, אי שיקום עבריינים במהלך ריצוי מאסרם מגביר את הסיכון להישנות עבירות מן הסוג הזה בעתיד, וכי מדובר באפליה על בסיס מוצא ובפגיעה בחברה כולה.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ציין, כי מצב דברים שבו נמנע טיפול ושיקום אסירים שאינם דוברי השפה העברית, בשל מחסום השפה, אינו ראוי ואינו עולה בקנה אחד עם זכותם של האסירים לכבוד ולשוויון בפני החוק.

 

כאמור, בנסיבות אלה, החליט הועד המרכזי, כי הלשכה תביע עמדה, לפיה יש להרחיב את העתירה באופן שהדרישה לשיקום ראוי תחול על מגוון הקבוצות בחברה, שאינן דוברות השפה העברית.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון