הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה בכנס שעסק בבוררות חובה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים: "הלשכה תומכת כפתרון ביניים לבעיית העומס בבתי המשפט במינוי עורכי דין כשופטים לשעה ובקיום בוררות חובה"

14.03.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

עוד אמר ראש הלשכה: "עם זאת, הלשכה מתנגדת לתזכיר החוק בנושא בוררות חובה בשל פגמים שנפלו בתזכיר".

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, התבטא כאמור בכנס שעסק בתזכיר חוק בוררות חובה. הכנס התקיים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, בהשתתפות שר המשפטים, יעקב נאמן, שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר, ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, וד"ר איתי ליפשיץ מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

 

לדברי ראש הלשכה, הועד המרכזי של הלשכה החליט בשבוע שעבר לאמץ את הצעתו, ולתמוך כפתרון ביניים לבעיית העומס בבתי המשפט במינוי עורכי דין כשופטים לשעה ובקיום בוררות חובה בנושאים ספציפיים לתקופה של שנתיים.

 

על פי החלטת הועד המרכזי, מערכת המשפט בישראל מצויה במצב חירום. בהיעדר תקצוב ראוי, פתרונו של מצב זה מצריך גם דיון במהותן של זכויות חוקתיות, ובמידת הפגיעה המידתית בהן לנוכח מצב החירום.

 

בהחלטה נאמר, כי לשכת עורכי הדין מתנגדת לתזכיר חוק בתי המשפט בוררות חובה. הלשכה סבורה, כי דרך המלך בפתרון עומס התיקים הרובץ על השופטים הינו במינוי כ- 300 שופטים נוספים. ללא מינויים של שופטים והקטנת הנטל הקיים על שופטים לא באה לידי מימוש הזכות החוקתית של אזרח לקבל את יומו בבית המשפט. בנסיבות אלה שומה על הממשלה לשנות את סדרי העדיפויות בחלוקת המשאבים כדי לאפשר הוספת תקני שפיטה כנדרש. הנזק הכספי שנגרם לכלכלת ישראל במצב הנוכחי כבד לא פחות מהעלות של הוספת תקני שפיטה כאמור.

 

עוד נאמר בהחלטה, כי כפתרון ביניים עד להשלמת תקני שפיטה כאמור הלשכה תומכת במינוי עורכי דין, שיעמדו בקריטריונים שייקבעו, כשופטים לשעה בתביעות מסוג מסוים, וזאת לתקופה קצובה. כמו כן, הלשכה תומכת בקיום בוררות חובה באשר לנושאים ספציפיים לתקופה מוגבלת בהוראת חוק לשעה. הפתרונות יהיו למשך שנתיים. על פסקי דין של שופטים לשעה או על הכרעות של בוררים בהליך של בוררות חובה תינתן זכות ערעור לבית משפט השלום בהרכב של דן יחיד.

 

הלשכה תומכת בכך שההסדר שייקבע יתפרס בשלב ראשון על פני שנתיים בלבד, שתהיינה תקופת ניסיון ראשונית לתוכנית. כמו כן, הלשכה מתנגדת לכך שבמהלך הליך הערעור ניתן יהיה  לנהל מחדש התדיינות ראייתית ראשונית, כמוצע בהצעה, אלא תומכת בניהולו של הליך ערעור עפ"י הדין כפי שמתנהל בערכאות הערעור השיפוטיות.

 

בנוסף, מפנה הלשכה את תשומת הלב לתכנית המפורטת שהגישה בדבר ייעול ניהולם של ההליכים במערכת השיפוטית בישראל והצורך ביישומה.

 

ראש הלשכה הדגיש, כי המוצע בתזכיר, לפיו עורכי דין שיתמנו כבוררים לא יוכלו לעסוק בכל נושא אחר, היא הצעה לא מעשית מבחינת עורכי הדין.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון