הוועד המרכזי

מידע כללי

15.09.2007

הוועד המרכזי הוא המוסד המבצע של לשכת עורכי הדין בישראל. בידו כל סמכויות הלשכה שלא יוחדו בחיקוק למוסד אחר ממוסדותיה. על פי החוק ראש הלשכה מכהן כיושב ראש הועד המרכזי. הוועד מתכנס בימי שלישי בשבוע, מספר פעמים בחודש.

הוועד המרכזי דן בנושאים הסטטוטוריים שהלשכה חייבת לדון בהם כגון רישום ההתמחות והפיקוח עליה, הסמכת עורכי דין, השיפוט המשמעתי לחברים ולמתמחים, טיפול בהגנה על ענייניהם המקצועיים של חברי הלשכה, דיון בהצעות החוק והכללים הנוגעים לפעילות הלשכה וחבריה ועוסק בגיבוש חוות דעת להצעות חוק כלליות.

הוועד המרכזי דן ומתייחס לכל הנושאים הקשורים בפעילות השוטפת של הלשכה ושל הקהילייה המשפטית בישראל.

חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון