הודעות ועדכונים

הודעה לציבור עוה"ד המייצגים בהוצל"פ בהתאם לפס"ד שניתן בבג"צ 4161/10

23.02.2011

                                                                                    
 

הודעה לציבור

בהתאם לפס"ד שניתן בבג"צ 4161/10

 

בעקבות פרסום הודעה לציבור בדבר קבלת רשימת תיקים שנסגרו בהתאם להוראת השעה, להלן הנחיות עבודה, יש לפעול בהתאם לאמור.

 

על הזוכה / ב"כ הזוכה להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל ולהזדהות בפני המזכירות באמצעות תעודת עו"ד / מזהה.

המבקש ימלא את הטופס הבקשה הרצ"ב ועל המזכירות להטביע חותמת עגולה וחתימה במקום המתאים.

 

טופס הבקשה ייסרק ויישלח על ידי המבקש באמצעות המייל שלו לאגף הוצל"פ ארצי לכתובת sgurim@eca.gov.il

 

רשימת התיקים תשלח למבקש באמצעות המייל תוך 7 ימים מיום קבלת הבקשה.

 

להלן הבהרת יועמ"ש רשות האכיפה והגביה, עו"ד ענת הר-אבן:

 

האפשרות להגשת בקשות לפתיחת תיקים היא כמעט לעוד חודשיים וחצי מהיום (23.2.11)

כעיקרון תוך 30 יום מיום פרסום המודעה רשאים עורכי הדין לפנות לקבלת רשימת התיקים.

תוך 7 ימים על רשות האכיפה והגביה להמציא להם רשימת התיקים.

תוך 30 יום מיום קבלת הרשימה הם רשאים להגיש בקשות לפתיחת תיקים.

לכן מדובר בטווח של כ- 67 ימים מיום פרסום המודעה , בהם ניתן יהיה להגיש בקשות לפתיחת תיקים.

 

 
 
קובץ להורדה
request_file_update.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון