הודעות דוברות הלשכה

נאום ראש הלשכה – אירוע היובל, תיאטרון ירושלים

22.02.2011

עו"ד יורי גיא-רון, ראש הלשכה

ראש הלשכה מאחל ללשכה בחמישים השנים הבאות, בין היתר, "שתישמר עצמאותו של המקצוע מפני כל החורשים לפגוע בה! השיח בדבר השליטה הניהולית באתיקה ובדין המשמעתי מחד, ובפיקוח על ההתמחות מאידך, הוא חשוב ולגיטימי, אולם עשרות אלפי עורכי הדין לא יאפשרו פגיעה כוללת ברמה המקצועית והאובייקטיבית הגבוהה של הסדרת עריכת הדין בישראל. מדובר בתחום מקצועי מובהק,שלא צריכה להיות בו התערבות של רשות מבצעת או של מחוקק".

 

אירוע היובל ללשכה

תיאטרון ירושלים, 22 בפברואר 2011

דברים, ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון

 

אדוני, יושב ראש הכנסת, ח"כ רובי ריבלין

 

גבירתי, נשיאת בית המשפט העליון, כב' השופטת דורית בייניש

 

אדוני, שר המשפטים, עו"ד יעקב נאמן

 

חברי הכנסת יריב לוין ואברהם מיכאלי

 

אדוני, היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין

 

שופטי בית המשפט העליון בהווה ובדימוס, נשיאי בתי המשפט ושופטים בהווה ובדימוס, נציב תלונות הציבור על שופטים, נשיא ביה"ד הדרוזי לערעורים, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, פרקליט המדינה, הפרקליט הצבאי הראשי, היועץ המשפטי של הכנסת, חבריי במועצה הארצית של לשכת עורכי הדין וחברי ועדי המחוזות, עמיתיי היקרים – ראשי לשכות ונציגי ארגונים מארה"ב, אנגליה וויילס, סין, גרמניה, אוסטריה, הולנד, צרפת, ספרד, איטליה, בלגיה, קניה, קרואטיה, ורומניה, חברותיי וחבריי ללשכת עורכי הדין, עובדי הלשכה היקרים.

 

שלום לכולם וברכות לכולנו ליובל ה-50 של לשכת עורכי הדין בישראל!

 

מערכת המשפט הינה מאבני היסוד של כל חברה דמוקרטית. עורכות הדין ועורכי הדין - במגזר הפרטי, במגזר הציבורי ובמגזר השיפוטי (עורכי הדין לשעבר) - הם ליבה של מערכת המשפט. מאז 1961, לשכת עורכי הדין הינה הגוף המקצועי הסטטוטורי, המאגד את כל העוסקים בעריכת הדין בישראל. יובל ללשכה הוא ציון דרך חשוב לביסוס מעמדו, איכותו ומשמעותו של המשפט בישראל.

 

עריכת דין לא הייתה, איננה ולא תהיה לעולם עוד מקצוע, ככל המקצועות. קיים קשר בל יינתק בין היותנו אנשי מקצוע, חברות וחברים בארגון מקצועי, לבין הווייתנו כבני אדם, כאזרחים וכנוטלים חלק בסביבה הקהילתית והחברתית, בה אנו חיים.

 

העובדה שלשכת עורכי הדין הינה ארגון מקצועי, אכן מכוונת את עשייתה, טרם העיסוק בכל נושא אחר, לעבר הנושאים המקצועיים, העקרוניים והשוטפים, הממלאים את סדר היום המקצועי של עורכי הדין והמשפטנים בישראל. אולם, הרי לצד העניין המקצועי מוטל עלינו גם עול אינהרנטי, סטטוטורי, עול טבעי, אותו אנו מקבלים ברצון ובאהבה, ליטול חלק מעשי ומשמעותי בחיים הציבוריים במדינה.

 

לא כפוליטיקאים. כבני אדם, כאזרחים, כאנשי המקצוע החופשי, החשוב והאיכותי ביותר, שעיני הציבור נשואות אליו ואל המוסדות המייצגים אותו.

 

המקצוענות שלנו טומנת בחובה אחריות חברתית, אכפתיות כלפי האחר, דאגה לעקרונות של חברה תקינה ולנגישותו של המשפט לכל אדם, במיוחד אם הוא חלש, אחר, שונה. מבעד למשקפיים חברתיים אלה נמצא עצמנו בסופו של דבר עורכי דין ומשפטנים טובים יותר, אנשים טובים יותר. לצד הוויה חברתית זו, מוטל על הלשכה גם לפעול למען חוסנה ומעמדה של המערכת השיפוטית בכלל ושל בית המשפט העליון בפרט.

 

העשייה למען שלטון החוק, בזכות טוהר המידות של השלטון הציבורי ושל החברה הישראלית ולמען מימושן של זכויות יסוד, משלימה את תמונת הלשכה האופטימאלית ומבטאת את דמותם הנכונה והאמיתית של עורכי הדין בחברה דמוקרטית.

 

בעיניי, התנהלות כזו תורמת ותתרום ליותר פרנסה, ליותר כבוד מקצועי וליותר הערכה ציבורית לנו ולארגון המאגד אותנו. כראש לשכה, עשיתי ואעשה, ככל שניתן, לממש "אני מאמין" זה הלכה למעשה.

 

איגודם של כל העוסקים במקצוע, להבדיל מכל אלה הנושאים רק בתואר האקדמי בתחום המשפט, בבית מקצועי אחד, תורם רבות לחוסנו של המקצוע, למעמדו, לתדמיתו, לכוחו החברתי, הצרכני והמקצועי, ולהשפעה שיש לעוסקים בו על תהליכי קבלת ההחלטות בתחומים ציבוריים ומקצועיים כאחד, לטובת חברי הלשכה וחברותיה, וחשוב מכך - למענו של הציבור כולו.

 

"ספר היובל", שאנו משיקים היום, הינו אחד הביטויים המרכזיים לאירועי היובל. ספר מרגש זה מאגד לראשונה תיאורים, סיפורים, מאורעות והתייחסויות להווייתה של הלשכה ולפעילותה במרוצת השנים. לא ניתן לבטא הכול באגד ספרותי אחד, אולם אני מקווה שחיבורו של ספר היובל והימצאותו על מדף הספרים של השופטים, המשפטנים ועורכי הדין בישראל, יתרמו להבנת ייחודה של לשכת עורכי הדין, לביסוס מעמדתה וקרנה ולתמיכתם בה של כל אלה, הנוטלים חלק בהוויית העולם המשפטי. תודה מיוחדת למחברת ולעורכת הספר יעל גבירץ.

 

לעיתים, קיים פער בין העשייה העצומה, הנעשית בלשכה, לבין תדמיתה. ייתכן שהדבר נכון בנוגע להתייחסות הציבור גם לרוב הרשויות והגופים הציבוריים האחרים, אולם עדיין אין ולא צריך להשלים עם קיומה של תופעה זו. לשכת עורכי הדין בת ה-50 היא גוף גדול, חשוב ומורכב, המשלב עשייה של כ-170 עובדים עם כ-1500 נבחרים למען קרוב ל-50 אלף עורכי דין, הפועלים בקרב אוכלוסייה המונה כ-7.6 מיליון נפש.

 

מה נאחל ללשכת עורכי הדין ב-50 השנים הבאות?

 

שתישמר עצמאותו של המקצוע מפני כל החורשים לפגוע בה! השיח בדבר השליטה הניהולית באתיקה ובדין המשמעתי מחד, ובפיקוח על ההתמחות מאידך, הוא חשוב ולגיטימי, אולם עשרות אלפי עורכי הדין לא יאפשרו פגיעה כוללת ברמה המקצועית והאובייקטיבית הגבוהה של הסדרת עריכת הדין בישראל. מדובר בתחום מקצועי מובהק, שלא צריכה להיות בו התערבות של רשות מבצעת או של מחוקק.

 

שיישמר מעמדה הסטטוטורי הייחודי של הלשכה, שמעבר לחשיבותו המקצועי מקנה לה אף, ובצדק, מטלות ואחריות ציבורית וחברתית.

 

שיהיו בישראל יותר ויותר אזרחים ותושבים, הלומדים, המבינים והמשכילים במשפט, בצדק, במוסר, באמת, אולם פחות אזרחים ותושבים, העוסקים בפועל בעריכת דין. באומה מתפתחת אין צורך בכל כך הרבה עורכי דין בקרב האוכלוסיה, כאשר החברה משוועת למיגון רחב יותר של מקצוענות ועשייה.

 

שנשכיל למנוע כל פגיעה ברמתו של המקצוע ושנדע לשמר את איכותו, את רמתו התרבותית ואת איכותם ותרבותם ההתנהגותית של כל מי שעוסקים בו.

 

שיתמתנו להם הויכוחים בביתנו פנימה, אשר אינם מוסיפים כבוד והדר לתדמיתו של המקצוע בעיניי הציבור בישראל.

 

שנמשיך להיות שותפים אינטגרלים בחשיבה ובעשייה החקיקתית, המשפטית והשיפוטית בישראל - בכנסת, בממשלה ובבתי המשפט.

 

ואולי מעל לכל - שנגרום לציבור בישראל להוקיר ולהעריך יותר את אנשי המשפט שבקרבו, ושנדע אנחנו, עורכות הדין ועורכי הדין במדינה, להמשיך ולפעול בתוך החברה, בה אנו חיים, ולתרום לה - ציבורית, מקצועית וחברתית - בכל היבטי החיים, ולאו דווקא רק המשפטיים שבהם.

 

באירועי היובל נוטלים כאמור חלק משלחות של ראשי הארגונים המקצועיים העמיתים שלנו מהחשובות שבמדינות העולם. מחר, 23.2.2011, תקיים הלשכה טקס מיוחד ב"יד ושם" לזכרם של עורכות הדין ועורכי הדין היהודים, אשר רישיונם נשלל בתקופת מלחמת העולם השנייה. הטקס יתקיים במעמד קרוביהם של עורכי הדין, החיים בארץ.

 

במהלך הטקס יוצגו שלושה ספרי זיכרון, שהפיקו ביוזמתם הלשכות מגרמניה, אוסטריה והולנד, לזכרם של אותם עורכי דין. אני נרגש עד דמעות מהמחווה העצומה הזו של חברינו בעולם, אשר מתקנים עוול נורא שנעשה לעמיתנו מן העבר לפני למעלה מ-70 שנה.

 

הרשו לי, כמנהגי, לשאת גם היום תפילה לשלומו ולשובו של גלעד שליט במהרה הביתה. גלעד נמצא בשבי כבר 1703 ימים ואין לנו שום מידע אודותיו. אני מבקש לחזק את ידי משפחתו וחבריו, השוהים באוהל המחאה בירושלים במסגרת המאבק לשובו.

 

חבריי וחברותיי למקצוע בהווה, ומשפחות יקרות של כל מי שעסק במקצוע בעבר, אני מאמין ביופיו של המקצוע, פילוסופית ומעשית, בהדרו, בחשיבותו החברתית ובסיפוק העצום שהוא יכול לתרום לעוסקים בו, בדרך כלל יומם ולילה. לשכת עורכי הדין היא ביטוי לכך ומהווה בית מקצועי וחברתי לכולנו.

 

מזל טוב וברכות ללשכה ביום חגה. ברכות לכולנו. תודה לכל מי שסייע בארגונו ובניהולו של ערב חשוב זה, ותודה מקרב לב לכם על שהואלתם להגיע הערב ולהשתתף עימנו ביום חגנו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון