הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה בועדת החוקה של הכנסת: "הפתרון המערכתי המיידי לעומס בבתי המשפט הוא להעביר עשרות אלפי תיקים לבוררות משפטית לעורכי דין, ומתן אפשרות ערעור לבית משפט השלום על פסקי הבוררים"

14.02.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, אמר את הדברים בדיון בועדת חוקה של הכנסת, שכינס יו"ר הועדה, חה"כ דוד רותם, היום, 14.2.11, בנושא העומס בבתי המשפט בעקבות התאבדותו של השופט מוריס בן עטר ז"ל בשבוע שעבר. בדיון השתתפו, בין היתר, שר המשפטים, נשיאת בית המשפט העליון, מנהל בתי המשפט, נציב תלונות הציבור על שופטים ויו"ר נציגות השופטים.

ראש הלשכה הביע בראשית דבריו, צער על מותו של השופט בשם כל עורכי הדין. אשר לפתרונות לעומס בבתי המשפט, ציין, כי לשיטתו קיימים ארבעה פתרונות ברורים. "לחנך את הציבור להתדיין פחות, על אף שמדובר בפתרון שפירותיו הם רחוקים, ושתוצאתו מוטלת בספק. הפתרון הנכון לדבריו, הוא מינוי 300 שופטים נוספים למערכת. "חוששני שאם מישהו ינתח את העלויות העצומות למשק לעומת הוספת תקנים, יהיה ברור שעלות הוספת תקנים היא נמוכה מעלות הנזק הנגרם מהמצב הקיים".

 

הפתרון הנוסף, לדברי ראש הלשכה, הוא אגד שלם של פתרונות נקודתיים שמקדם שר המשפטים, שיש לקדם במקביל לפתרון המערכתי, כגון, מתן סמכויות לרשמים שיכריעו בתיקים שסכומם מוגבל.

 

"אולם, הפתרון המעשי שניתן לפעול עתה לכינונו, הינו בשני ראשים. האחד, הקמתה של ערכאת ערעור אשר תקל על העומס העצום המוטל על בית המשפט העליון, ובמקביל העברתם של עשרות ומאות אלפי תיקים מן המערכת לטיפולם של מאות עורכי דין, המהווים כוח מקצועי איכותי, שאינו מכביד על המערכת התקציבית של משרד האוצר בהשוואה למינוי שופטים. מדובר בכינונה של בוררות משפטית אצל עורכי דין, אשר יהוו תחליף מיידי לערכאה ראשונה המתנהלת בבתי משפט השלום, ושבמסגרתה יוותרו דלתותיהם של בתי המשפט לשירותם של האזרחים שייטלו חלק במסלול זה באמצעות האפשרות לערער על פסקי הבורר, שינתנו כערכאה ראשונה. הרעיון גובש בצוותא עם מנהל בתי המשפט, ולדעתי יש בו כדי להזרים מאות אנשי משפט שיפתרו סכסוכים תלויים ועומדים", ציין ראש הלשכה.

 

בנוסף, הדגיש ראש הלשכה, כי קיים קשר ישיר לחלוטין בין רמתם של עורכי הדין, שמספרם הולך וגדל באחוזים ניכרים, לעומס על מערכת המשפט, וכי הצעות חוק בעניין זה קיימות, ויש לקדמן בכנסת.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון