הודעות דוברות הלשכה

הונחה הצעת חוק להגנת עורכי הדין ועובדים סוציאליים על שולחן הכנסת: "תקיפת עורכי דין ועובדים סוציאליים תחשב תקיפת עובדי ציבור והעונש שיוטל בגינה הוא 5 שנות מאסר"

02.02.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

יו"ר ועדת הכנסת, חה"כ יריב לוין, ויו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ כרמל שאמה-הכהן, הניחו אתמול, 31.1.11 על שולחן הכנסת הצעת חוק שיזמה הלשכה לתיקון חוק העונשין, הקובעת, כי תקיפת עורך דין ועובד סוציאלי תחשב תקיפת עובד ציבור, והעונש, שיוטל במקרה של תקיפת עורך דין ועובד סוציאלי, הוא עונש מחמיר של 5 שנות מאסר.

הצעת החוק, שהציע והוביל ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ואשר נתמכה על ידי כל חברי הועד המרכזי, נועדה להבטיח שעורכי דין ועובדים סוציאליים, הממלאים תפקיד או חובה על פי דין, יוכלו לבצע תפקידם ללא חשש או איום בתקיפה פיזית.

 

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי סעיף 382(א) לחוק מייחד עבירה נפרדת של תקיפת אדם שהוא עובד ציבור, או ממלא חובה או תפקיד על פי דין, או מספק שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, כשהתקיפה היא בקשר לחובתו או לתפקידו של הנתקף. בכך מייחס החוק חומרה יתרה לעובדה שמעשה התקיפה בוצע על רקע תפקידו או חובתו של הנתקף, ומבחין אותה מעבירות התקיפה האחרות, תוך קביעת עונש חמור יותר של 3 שנות מאסר, ובנסיבות חמורות אף של 5 שנות מאסר.

 

עוד נאמר, כי בעת האחרונה אנו עדים לתופעה חוזרת ונשנית של גילויי אלימות שונים וחמורים כלפי עורכי דין ועובדים סוציאליים, וזאת על רקע ובקשר למילוי תפקידם, ולפיכך מוצע להגדיר עורכי דין ועובדים סוציאליים כמי שממלאים תפקיד או חובה הנושאים אופי ציבורי, ולקבוע כי תקיפתם תוגדר אף היא כעבירה ייחודית, הנכללת בגדר סעיף 382(א) לחוק.

 

ציבור עורכי הדין, על מגזריו השונים, מתפקד כמייצג מערכת שלטון החוק,  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. התופעה הגוברת של תקיפת עורכי דין על רקע ובקשר לתפקידם, עלולה להוביל לפגיעה באינטרס הציבורי שבשמירה על שלטון החוק ויציבותו. תופעה זו מחייבת אפוא התייחסות מחמירה ומיוחדת לעבירה, בנסיבות בהן התקיפה מתבצעת בקשר למילוי תפקידו של עורך הדין. ציבור העובדים הסוציאליים חשוף אף הוא לפגיעה בשל מילוי תפקידם. התופעה המגונה של תקיפת עובדים סוציאליים בזמן עבודתם בידי מטופלים היא תופעה שכיחה בלשכות הרווחה והשירותים החברתיים, בבתי חולים, בבתי המשפט ובבתי מטופלים.

 

לצד אינטרסים אלו עומדת מערכת היחסים של עורך הדין ולקוחו ומערכת היחסים של העובד הסוציאלי עם מטופלו. מערכות יחסים אלו מצדיקות אף הן הגנה ייחודית על עורך הדין והעובד הסוציאלי. לפיכך, ראוי לקבוע כי תקיפתם של עורכי דין או עובדים סוציאליים תוגדר כעבירה ייחודית שלצידה ענישה מחמירה – בגדר סעיף 382(א) לחוק, בדומה לתקיפתם של עובדי ציבור וממלאי תפקידים אחרים על-פי חוק.  לפיכך, יזמה לשכת עורכי הדין הצעה זו, אשר התקבלה מקיר לקיר במוסדותיה.

 

יו"ר ועדת הכנסת, ח"כ יריב לוין: "עצמאות הפעולה וביטחונם האישי של עורכי דין ועובדים סוציאליים חיונית לתפקוד תקין של מערכת המשפט ומערכות אכיפת החוק, ועל כן ראוי לקבוע רף ענישה מחמיר למי שפוגעים בעורכי דין ובעובדים סוציאליים."

 

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ כרמל שאמה-הכהן: "השינוי החקיקתי יעביר מסר לציבור בדבר הסכנה והפסול בתקיפת עורכי דין ועובדים סוציאליים  על  רקע מילוי תפקידים".

 

קובץ להורדה
sugg_adv_soc.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון