הודעות דוברות הלשכה

הונחה הצעה לתיקון חוק מס רכוש לסייע לנפגעי השריפה בכרמל ביוזמת הלשכה

01.02.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

חה"כ אמנון כהן מסיעת ש"ס הניח אתמול, 31.1.11, על שולחן הכנסת בתמיכת יו"ר הסיעה, חה"כ אברהם מיכאלי, הצעת חוק לתיקון חוק מס רכוש במטרה לסייע לנפגעי השריפה בכרמל ביוזמת הלשכה.

הצורך בהצעה לתקן את חוק מס רכוש התעורר במהלך סיור שקיים ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, וצוות מומחים מטעם הלשכה ביישובים, שנפגעו מהשריפה בכרמל, סמוך לארוע השריפה לבקשת ראשי היישובים. במהלך הסיור, העלו ראש הלשכה ועו"ד מאיר מזרחי בפני ראשי הישובים את הרעיון העקרוני להציע לתקן בהתאם את חוק מס רכוש, וזאת גם לנוכח העובדה שהשריפה התפשטה דרך פארקים לאומיים ושטחים שבבעלות המדינה (מה שעשוי לגרור תביעות שיבוב נגד המדינה על ידי חברות הביטוח).

 

ראש הלשכה אף הוסיף וטען בסיור, כי הדבר מתבקש לנוכח ההכרזה של ראש הממשלה על האסון כאסון לאומי.

 

על פי ההצעה לתיקון חוק מס רכוש "הצעת חוק פיצוי בגין נזקי השריפה ביערות הכרמל (תיקון לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים), התשע"א-2010", שנוסחה על ידי עו"ד ורו"ח רמי אריה מטעם הלשכה, יתוקנו ויתווספו ההגדרות בסעיף 35 לחוק באופן ש"נזק" יוגדר כ"נזק מלחמה, נזק עקיף ונזק פגעי טבע", ו"נזקי פגעי טבע" (א) נזק שנגרם לגופו של נכס, הפסד או מניעת רווח עקב השריפה ביערות הכרמל בדצמבר 2010 וב- (ב) לשר האוצר תהיה הסמכות לקבוע בתקנות פגעי טבע נוספים לאלו שהוגדרו בסעיף (א). כמו כן, הוגדר "אזור אסון לאומי" כאזור ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, הודיע עליו שהוא אסון לאומי לתקופה קצובה שקבע. עוד נקבע, כי בסעיף 38ב (א) לחוק העיקרי העסוק בביטוח חפצים ביתיים, ייקבע כי פיצוי בגין חפצים ביתיים יינתן גם בשל נזקי פגעי טבע, בנוסף לנזקי מלחמה.

 

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי בעקבות השריפה ביערות הכרמל התברר, כי ממדי הנזקים עקב פגעי טבע יכולים להגיע לממדים של "אסון לאומי", אשר פוגע באופן ניכר ברכושם ובאמצעי המחייה של אזרחי המדינה, בין היתר, עקב אי השקעת משאבים מספקת לענין זה על ידי המדינה היוצרת אחריות תקציבית ואחריות רשלנית על המדינה. ההנחה היא כי למדינה יש אחריות כלפי אזרחיה לפצות אותם בגין נזקים שנגרמו להם עקב נזקי טבע. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה יעיל ומהיר לנפגעי פגעי טבע אשר יוגדרו כ"אסון לאומי" על ידי מתן פיצוי מתוך קרן הפיצויים שהוקמה לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים.

 

עוד נאמר, כי ככל שיש רצון לתת פיצוי בטיפול יעיל ומהיר לניזוקים בשריפה בכרמל, הדרך הנכונה היא להיעזר במנגנונים הקיימים כבר בחוק מס רכוש וקרן הפיצויים המיועד לפיצוי בהיקפים של אסון לאומי, מלחמה איבה או נזקי בצרות ולשיטתנו גם נזקי שריפה.

 

מוצע, כי מסגרת הפיצוי בגין נזקי טבע, תורחב מעבר לפיצוי הקיים כיום בגין "נזק בצורת" גם לפגעי טבע נוספים, כגון: נזקי שריפות, רעידות אדמה ושיטפונות וכפי שיוגדר מפעם לפעם בתקנות שיקבעו לענין זה. הפיצוי יינתן בשל נזקים ישירים לנכסים, הפסד או מניעת רווח לבעלי עסקים ולביטוח חפצים ביתיים, שייפגעו עקב פגעי טבע.

קובץ להורדה
fire_sugg.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון