הודעות דוברות הלשכה

הנהלת בתי המשפט קיבלה את עמדת הלשכה באשר להצעת החוק להרחבת סמכויות הרשמים

30.01.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "על הרשמים לקבל לצורך הסמכתם גם את אישור הועדה לבחירת שופטים".

הועד המרכזי של הלשכה קיים דיון ביום 7.12.10 בהצעה לתיקון חוק בתי המשפט (תיקון מס' 61) (סמכויות רשם), התשע"א-2010, לפיה רשם רשאי לדון בתובענה אזרחית שהוגשה לבית משפט השלום, כשסכום התובענה או שווי הנושא במועד הגשת התובענה אינו עולה  על 50,000 ₪, והוא אף אם עלה הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שיערוך או הצמדה.

 

עמדת הלשכה, שנתקבלה פה אחד על ידי הועד המרכזי על פי הצעת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, קובעת כי הרשמים, אשר יוסמכו על פי התיקון המוצע, יזדקקו גם להסמכתה ולאישורה של הועדה לבחירת שופטים.

 

לדברי ראש הלשכה, בכפוף לאישורה של הועדה לבחירת שופטים, יש בהצעה כדי להקל על העומס בבתי המשפט ועינויי הדין הנובעים ממנו באמצעות שימוש בעשרות שופטים בפועל נוספים ללא עלות חדשה.

 

ביום 2.1.11 הודיעה הנהלת בתי המשפט כי היא מאמצת את עמדת ראש הלשכה, לפיה יש לתמוך בהצעה בכפוף לכך שמינוי הרשמים כמוצע יהא מותנה באישור הועדה לבחירת שופטים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון