הודעות ועדכונים

עדכוני הוצל"פ בעניין שירותים הדדיים בין לשכות ההוצל"פ

25.01.2011

צוות מחוז חיפה

 
 

לידיעת עורכי הדין

 

 

בהמשך לישיבה שהתקיימה ובהמשך להחלטות שהתקבלו בישיבת המטה האחרונה, להלן הנחיות באשר למתן שירותים הדדיים בין לשכות ההוצאה לפועל השונות. יש ליישם הנחיות אלו החל מיום ה- 12/12/2010:

 

הפקת שוברים – ככלל, שוברים מופקים לחייבים ע"י מוקד השירות והגבייה של הרשות. יחד עם זאת בעת הגעת חייב ללשכה ומבקש כי ידפיסו לו שוברים לתשלום יש לתת לו השירות גם אם התיק אינו מתנהל בלשכה אליה הגיע לקבלת השירות.

החלטות רשמים –ככלל, החלטות רשמים מעל 17 שורות מופקות במוקד השירות והגבייה של הרשות. יחד עם זאת בעת הגעת חייב ללשכה ומבקש הדפסת החלטת רשם שהינה מעל 17 שורות יש לתת לו השירות גם אם התיק אינו מתנהל בלשכה אליה הגיע לקבלת השירות.

דף חשבון – יופק רק בלשכה בה מתנהל התיק.

מסמכי פתיחת תיק – בעת הגעת חייב ללשכה ומבקש הדפסת מסמכי פתיחת תיק, יש להפיק עבורו גם אם התיק אינו מתנהל בלשכה אליה הגיע לקבלת השירות.

 

בשל ריחוקה הגיאוגרפי של לשכת ההוצאה לפועל באילת, הוחלט כי בלשכה זו יינתנו כל השירותים המתבקשים ע"י הפונים ללשכה.

 

בהמשך להנחיה אבקש להדגיש כי המצאת מסמכי פתיחת תיקים לחייב ללא חיוב בבולי הכנסה תהיה רק בתיקים מסוג שטרות/תובענות בהם ניתן להגיש התנגדות ולא בכל סוגי התיקים ורק בתקופת ימי האזהרה או בטרם מסירת האזהרה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון