הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת לתיקון המוצע לתקנות סד"א ולתקנות בית הדין לעבודה: "אין זה ראוי להמשיך ולנהל את ההליך כאשר מוגש ערעור על החלטת שופט בעניין טענת פסלות"

24.01.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הועד המרכזי של הלשכה החליט ביום 18.1.11 להתנגד לתיקון המוצע לתקנות סד"א ולתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), בנושא ערעור על החלטת שופט בעניין טענת פסלות. בתיקון מוצע להפוך את ברירת המחדל הקבועה בתקנות, כך שמשהודיע בעל דין שבדעתו לערער על החלטת שופט בעניין טענת פסלות או בעניין היתר ייצוג, יימשך המשפט זולת אם החליט השופט, מנימוקים שיירשמו, להפסיקו.

בכך אימץ הועד המרכזי את עמדת פורום בתי משפט הלשכה בראשות עו"ד יוסי ארנון, לפיה כל עוד לא הופסק הדיון, ניתן להמשיך ולהגיש בקשות שונות בתיק המתנהל, ולא ניתן יהיה לבטל החלטות שיתקבלו (גם בעת ההמתנה להחלטת השופט באם להפסיק הדיון), אלא בהליך של ערעור. לעניין זה יש גם משמעות רחבה לאור צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשסט-2009 כך שבעניינים המנויים בצו, ככל שייפסקו, ייאלץ המבקש/המערער להמתין לשלב הערעור עם סיום ההליך בערכאה הראשונה.

 

הגשת בקשה לפסילת שופט הינה החלטה רבת משקל, המעידה לכשעצמה על חוסר אמון יסודי של המבקש ביכולתו של שופט או במותב לנהל ההליך ללא משוא פנים. לפיכך, הפורום סבור כי אין זה ראוי להמשיך ולנהל ההליך במצב זה.

 

בעמדת פורום בתי משפט, אשר אושרה כאמור על ידי הועד המרכזי של הלשכה, הודגש, כי לחילופין, סבור הפורום, כי יש להסיר את הדרישה לנמק את ההחלטה על הפסקת הדיון. הפורום סבור שיהיה בכך כדי לאזן את הפגיעה האפשרית בזכויותיו של מבקש הפסילה/המערער.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון