הודעות דוברות הלשכה

כ-200 דיינים בבתי הדין המשמעתיים של הלשכה השתתפו בכנס ראשון מסוגו שקיים בית הדין המשמעתי הארצי

05.01.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ביום 2.1.2011 קיים מערך בתי הדין של הלשכה כנס דיינים של בתי הדין המשמעתיים של הלשכה. בכנס, שנערך ביוזמת בית הדין הארצי של הלשכה, נכחו כ-200 דיינים. הדיינים המכהנים בבתי הדין המשמעתיים של הלשכה נבחרים על ידי ועדת מינויים בראשות שופטת בית המשפט בדימוס, טובה שטרסברג-כהן, וממלאים את תפקידם בהתנדבות.

יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי של הלשכה, עו"ד מיבי מוזר, סקר את פעילות בתי הדין המשמעתיים, וביקר את העובדה שאין מערכת כללי אתיקה לדיינים, ושיש דיינים המתמהמהים במתן פסקי הדין, מבלי שתהא לכך תרופה.

 

בכנס נסקר נושא עצמאות הרשות השופטת של לשכת עורכי הדין.

 

נסקרה השאלה, האם ניתן לערער על החלטה בעניין פסלות דיינים למרות היותה החלטת בינים, ובהעדר הוראת חוק בעניין. הובהר, כי השאלה נתונה במחלוקת וישנם פסקי דין לכאן ולכאן.

 

במהלך הכנס נדונה שאלת כהונתם של משפטנים עובדי מדינה כדיינים בבתי הדין המשמעתיים של הלשכה, וזאת לאחר שנציבות שירות המדינה העלתה את הטענה, כי עובדי המדינה אינם יכולים, עפ"י התקשי"ר, לכהן כשופטים בבתי הדין המשמעתיים, ללא אישור הנציבות, המתייחסת לכך כאל עבודה פרטית.

 

נושא אחר שנדון הוא השאלה, האם ראוי לקיים קדם דיון בקובלנות ובערעורים, והאם אין בכך כדי להשהות דיונים לגופו של עניין.

 

הדיינים העלו במהלך הכנס בעיות המכבידות על פעילות בתי הדין, בשל העדר הוראות חוק מתאימות. יו"ר בית הדין הבהיר, כי הנושאים הללו נדונים בהצעה החדשה של כללי סדרי הדין, העומדת לדיון.

 

בעקבות הכנס, לבקשת יו"ר בית הדין הארצי, הורה ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, להפיץ את הצעת סדרי הדין החדשה בדבר סמכות בתי הדין והתנהלותם לכל הדיינים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון