הודעות דוברות הלשכה

בית המשפט העליון קיבל פה אחד את עמדת הלשכה בפרשת רמדיה

03.01.2011

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הנשיאה דורית בייניש: "קביעתו של בית המשפט קמא כי חיסיון עורך דין לקוח אינו חולש מבחינה עקרונית על מסמכים הנמצאים ברשותו של הלקוח – בטלה".

בית המשפט העליון, בפסק דינו מיום 2.1.2011, קיבל את הערעור שהוגש באמצעות הלשכה ועל ידי חברת רמדיה, בכל הקשור לתחולת חיסיון עורך דין – לקוח.

 

בית המשפט העליון, בפסק דין מקיף וחשוב של הנשיאה השופטת דורית בייניש, בסוגיית חיסיון עורך דין לקוח, קיבל את עמדת הלשכה, שיוצגה בהתנדבות, על ידי באי כוחה של הלשכה, עורכי הדין רון דרור ואופיר מנצ'ל, כי החיסיון חל עקרונית גם על מסמכים המצויים אצל הלקוח ולא רק במשרדי עורך הדין. זאת לאחר שאף המדינה הסכימה לעמדה עקרונית זו, בשונה מעמדתה שהוצגה בבית המשפט המחוזי, ובית המשפט העליון התייחס לכך בהחלטת ביניים.

 

בית המשפט העליון, אף קיבל את עמדת הלשכה, כי החיסיון חל על צורות תקשורת שונות בין עורך דין ללקוחו, והוא חל במידה שווה "על שיחה שהתנהלה בעת מפגש, באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני או במדיום רלוונטי אחר". לשכת עורכי הדין הדגישה עניין זה כחיוני לפעילות התקינה של עורכי הדין ולשירות המקצועי הניתן על ידם.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, בירך על ההחלטה ואמר כי בית המשפט חיזק היום את הקשר הראוי ההכרחי שבין עורך הדין ללקוחו, המהווה נדבך הכרחי בחיים של החברה הדמוקרטית.

 

בית המשפט העליון דחה את עמדת המדינה, כי קביעת התקיימות החיסיון יכול שתעשה על ידי הגוף החוקר, וציין כי מקום שהוצג יסוד ענייני לכאורה לביסוס טענת החיסיון, שוב אין רשויות החקירה רשאיות לעיין בחומר וטענת החיסיון צריכה להתברר בבית המשפט, כאשר ניתן לקיים הליכים שיקלו על בית המשפט בהכרעה.

 

בית המשפט העליון לא קיבל את בקשת המדינה לדון בנושאים נוספים הקשורים לחיסיון עורך דין לקוח ולא נתן לה רשות ערעור ביחס לכך, שכן מדובר בעניינים תיאורטיים. מדובר בטענות אשר לשכת עורכי הדין סברה כי אינם קשורים לעניין שנדון בבית המשפט העליון ואשר עלולים להוות צמצום החיסיון.

 

לשביעות רצון הלשכה, חיזק בית המשפט העליון, בסופו של יום, באופן משמעותי את עקרון חיסיון עורך הדין לקוח, בכך שקבע באופן חד וברור כי החיסיון חל באופן עקרוני גם על מסמכים שבחזקת הלקוח וכי הוא חל גם על צורות תקשורת לא מסורתיות, דוגמת דואר אלקטרוני. בית המשפט העליון לא אפשר הניסיון לכרסם בחיסיון בפועל, על ידי הפקדתו בידי גורמי החקירה ועל ידי ניסיונות נוספים לצמצמו, ובכך שמר בית המשפט העליון על זכות ההיוועצות של כל אזרח, שיוכל להתייעץ עם עורך דינו בלא חשש ומורא שההתייעצות תגיע לידיעת הרשויות, ובכך אף מנע פגיעה קשה בתפקוד מערכת המשפט בכלל.

 

הלשכה, שמברכת על החלטות חשובות אלו של בית המשפט העליון, לליבת תפקיד עורך הדין, סבורה כי החיסיון שביחסי עורך הדין לקוח הוא מנשמת אפו של מקצוע עריכת הדין. הוא כלי חיוני לא רק לעבודה תקינה של עורכי דין ולאמון הלקוחות בהם, אלא שהוא חיוני לפעילות המערכת המשפטית בחברה דמוקרטית בכלל.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון