הודעות דוברות הלשכה

הלשכה יוזמת הצעה לתיקון חוק מס רכוש לסייע לנפגעי השריפה בכרמל

29.12.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

הצורך בהצעה לתקן את חוק מס רכוש כאמור התעורר במהלך סיור שקיים ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, וצוות מומחים מטעם הלשכה ביישובים, שנפגעו מהשריפה בכרמל, סמוך לארוע השריפה לבקשת ראשי היישובים.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט פה אחד אתמול, 28.12.10, ליזום הצעת חוק לתיקון חוק מס רכוש במטרה לסייע לנפגעי השריפה בכרמל.

 

הצורך בהצעה לתקן את חוק מס רכוש כאמור התעורר במהלך סיור שקיים ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, וצוות מטעם הלשכה ביישובים, שנפגעו מהשריפה בכרמל, סמוך לאירוע השריפה לבקשת ראשי היישובים.

 

על פי ההצעה לתיקון חוק מס רכוש "הצעת חוק פיצוי בגין נזקי השריפה ביערות הכרמל (תיקון לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים), התשע"א-2010", שנוסחה על ידי עו"ד ורו"ח רמי אריה מטעם הלשכה, יתוקנו ויתווספו ההגדרות בסעיף 35 לחוק באופן ש"נזק" יוגדר כ"נזק מלחמה, נזק עקיף ונזק פגעי טבע", ו"נזקי פגעי טבע" (א) נזק שנגרם לגופו של נכס, הפסד או מניעת רווח עקב השריפה ביערות הכרמל בדצמבר 2010 וב- (ב) לשר האוצר תהיה הסמכות לקבוע בתקנות פגעי טבע נוספים לאלו שהוגדרו בסעיף (א). כמו כן, הוגדר "אזור אסון לאומי" כאזור ששר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, הודיע עליו שהוא אסון לאומי לתקופה קצובה שקבע. עוד נקבע, כי בסעיף 38ב (א) לחוק העיקרי העסוק בביטוח חפצים ביתיים, ייקבע כי פיצוי בגין חפצים ביתיים יינתן גם בשל נזקי פגעי טבע, בנוסף לנזקי מלחמה.

 

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי בעקבות השריפה ביערות הכרמל התברר, כי ממדי הנזקים עקב פגעי טבע יכולים להגיע לממדים של "אסון לאומי", אשר פוגע באופן ניכר ברכושם ובאמצעי המחייה של אזרחי המדינה, בין היתר, עקב אי השקעת משאבים מספקת לענין זה על ידי המדינה היוצרת אחריות תקציבית ואחריות רשלנית על המדינה. ההנחה היא כי למדינה יש אחריות כלפי אזרחיה לפצות אותם בגין נזקים שנגרמו להם עקב נזקי טבע. הצעת חוק זו נועדה לתת מענה יעיל ומהיר לנפגעי פגעי טבע אשר יוגדרו כ"אסון לאומי" על ידי מתן פיצוי מתוך קרן הפיצויים שהוקמה לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים.

 

מוצע, כי מסגרת הפיצוי בגין נזקי טבע, תורחב מעבר לפיצוי הקיים כיום בגין "נזק בצורת" גם לפגעי טבע נוספים, כגון: נזקי שריפות, רעידות אדמה ושיטפונות וכפי שיוגדר מפעם לפעם בתקנות שיקבעו לענין זה. הפיצוי יינתן בשל נזקים ישירים לנכסים, הפסד או מניעת רווח לבעלי עסקים ולביטוח חפצים ביתיים, שייפגעו עקב פגעי טבע.

 

נוסף לכך, שיגר ראש הלשכה ביום 27.12.10 לראשי היישובים בית אורן, כפר האמנים עין הוד וניר עציון, שנפגעו מהשריפה בכרמל, מדריך משפטי ראשוני לסיוע לתושבים.

 

מדריך זה גובש על ידי צוות שמונה על ידי ראש הלשכה, וכולל את עו"ד סיגל שלימוף בתחום הביטוח, עו"ד מאיר מזרחי בתחום מיסוי המקרקעין ועו"ד יוסי הוד בתחום הנזיקין. צוות זה הוקם במהלך סיור, שערך ראש הלשכה ונציגי לשכה נוספים ביישובים שנפגעו, מספר ימים לאחר אירוע השריפה בכרמל (ביום 8.12.10).

 

ראש הלשכה הדגיש בפני ראשי היישובים, כי הינם מוזמנים להמשיך ולהעלות שאלות עקרוניות נוספות בפני מרכז הצוות בלשכה.

 

לנוסח הצעת החוק

 

לנוסח המדריך המשפטי

 

 

 

קישורים
קובץ להורדה
carmel_forest_fire_law_proposal.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון