הודעות דוברות הלשכה

מידע משפטי ראשוני לנפגעי השריפה בכרמל*

29.12.2010

לשכת עורכי הדין בישראל

מדריך זה גובש על ידי צוות שמונה על ידי ראש הלשכה וכולל את עו"ד סיגל שלימוף בתחום הביטוח, עו"ד מאיר מזרחי בתחום מיסוי המקרקעין ועו"ד יוסי הוד בתחום הנזיקין. צוות זה הוקם במהלך סיור, שערך ראש הלשכה ונציגי לשכה נוספים ביישובים שנפגעו, מספר ימים לאחר ארוע השריפה בכרמל (ביום 8.12.10).

מידע משפטי ראשוני לנפגעי השריפה בכרמל*

 

1. ביתי נפגע בשריפה ואין לי ביטוח – האם אזכה לפיצוי על נזקיי ומה עלי לעשות לשם כך?

אם אין לך ביטוח יתכן שעדיין תהיה זכאי לפיצוי כספי על נזקיך, אם הממשלה תחליט לפצות את התושבים שנפגעו. אם לא תתקבל החלטה כזו, עליך להתייעץ עם עורך דין האם עומדת לך עילת תביעה כנגד גורמים שונים בטענה שהיה עליהם למנוע את השריפה או למנוע את התפשטותה. בנוסף, יתכן שנטלת משכנתא מהבנק ובמסגרת זו הבנק חייב אותך לעשות ביטוח מבנה.

 

2. ביתי / רכבי נפגע בשריפה ויש לי ביטוח, ובפוליסה נקובה השתתפות עצמית – האם אוכל לקבלה חזרה מגורם כלשהו, וכיצד?

בעקרון, עליך לשאת בתשלום ההשתתפות העצמית בכל מקרה שהנך מפעיל את הביטוח. עקרונית, הינך יכול לתבוע את סכום ההשתתפות העצמית מהגורם האחראי לשריפה, אך בדרך כלל עלות התביעה עולה על גובה ההשתתפות העצמית. אם חברת הביטוח תחליט להגיש תביעת שיבוב (תביעה של חברת ביטוח נגד הגורם שאחראי לנזקים לאחר ששילמה את תגמולי הביטוח), אתה רשאי לבקש להצטרף לתביעה זו, להחזר ההשתתפות העצמית ששילמת.

 

3. בית העסק שלי נפגע ונאלצתי להפנות הזמנות שכבר נחתמו לספקים אחרים – האם אוכל לקבל על כך פיצוי?

בתביעה נזיקית נגד הגורם האחראי, ניתן לתבוע כל נזק שנגרם לך כתוצאה מהשריפה, לרבות אבדן רווחים.

 

4. האם השריפה היא "כח עליון" הפוטר אותי מלמלא אחר התחייבויות חוזיות לצדדים שלישיים מבלי לפצותם?

ככלל יש לכבד התחייבויות חוזיות, ואם ניתן למלא את ההתחייבות באיחור, הנובע מארוע השריפה, יש לקיימה.

החוק מכיר בכך, שבנסיבות מסוימות אין המתחייב יכול לקיים התחייבותו עקב נסיבות לא צפויות, שלא היו תלויות בו, והוא לא יכול היה למנען, ועל כן הוא לא יחוייב בפיצוי בגין ההפרה, אולם בכל מקרה, יחוייב להשיב את מה שקיבל כנגד ההתחייבות (כגון - תשלום מראש), או את שוויו.

 

5. האם אוכל לקבל פיצוי בגין אבדן ימי עבודה?

ראה בסעיף 3 לעיל בדבר הזכות לתבוע כל נזק שנגרם עקב השריפה.

 

6. חברת הביטוח שלי לוחצת עלי לחתום על הסכם לפיו אקבל פיצוי הנראה לי נמוך, וטוענת שכך אקבל את הכסף מהר – האם עלי להסכים?

חברת הביטוח חייבת לשלם לך תוך מועד קצוב את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת, ואינך חייב לחתום על כתב ויתור על תביעותיך כדי לממש זכותך זו.

אם חברת הביטוח מסרבת לשלם ללא ויתור, מומלץ לפנות לעו"ד. פניה של עו"ד עשויה לזרז את ההליכים.

בכל מקרה, יש לשקול היטב בטרם חתימה על הסכם לפיו אתה זכאי לקבל סכום כלשהו או בטרם חתימה על ויתור על תביעות. במקרה של נזקים גבוהים, יש לשקול היוועצות עם שמאי מטעמך, אשר יבחן את הפיצוי המוצע לך ויסייע לך לקבל החלטה האם כדאי לקבל את הצעת חברת הביטוח. בדרך כלל בפוליסה לביטוח דירה קיים כיסוי להוצאות השמאי שהמבוטח ממנה.

 

7. האם אני חייב לזכור את כל התכולה או הרכוש שהיה לי בדירה?

חשוב שאתה ובני ביתך תערכו רישום שבו תרשמו כל פריט שהיה בביתכם ונשרף או ניזוק. תנסו לעבור באופן שיטתי על כל הרכוש, התכולה ויתר החפצים. היה ונמסרת רשימה לשמאי או לנציג הביטוח או לכל גורם רשמי, יש לציין במפורש כי יתכן כי הרשימה אינה מלאה ולשמור על הזכות להוסיף לרשימה כל פריט בו תיזכרו בעתיד שהיה בבית בעת השריפה.

 

8. כיצד עלי להתנהג עם חוקרים שנשלחים לגבות עדות ממני או מבני משפחתי?

חשוב מאוד למסור גירסה מדוייקת ומהימנה. בכל מקרה שאינכם בטוחים או אינכם זוכרים תשובה לשאלה מסויימת או מידע שעליכם למסור, לא למהר להשיב ולציין בפני החוקר או הגורם כי המידע ימסר לאחר בדיקה נוספת על ידיכם. בכל מקרה שאתם מתלבטים האם המידע עלול להזיק לכם, מומלץ להתייעץ בעורך דין. הנכם זכאים לדרוש לפני תחילת החקירה לקבל עותק של תמליל החקירה וכן לקבל כל מסמך עליו תבקשו לחתום. אם החוקר דורש כי תיבדק בפוליגרף כדי לאמת את גרסתך, הנך רשאי לסרב.

 

9. האם עלי למהר להגיש תביעה לחברת הביטוח?

מחובתך להודיע לחברת הביטוח ללא דיחוי על הנזקים שנגרמו לך וסביר להניח כי עשית זאת כבר. עם זאת, אם לא תגיע להסכמה עם חברת הביטוח לגבי תגמולי הביטוח שהם חייבים לשלם לך על פי הפוליסה, עומדות לרשותך 3 שנים לצורך הגשת תביעה לבית משפט לפני שתחלוף תקופת ההתיישנות.

 

10. אם לא קיימתי את אחד מהתנאים בפוליסה שקבע כי היה עלי להתקין מערכת אזעקה או מיגון או כל תנאי אחר, האם איבדתי את זכותי לקבל תגמולי ביטוח על פי הפוליסה?

במקרה זה, שבו הנזקים נגרמו כתוצאה משריפה בקנה מידה כה משמעותי ששום אמצעי מיגון בדירה או בבית לא היה מועיל, תהיה זכאי לקבל את מלוא תגמולי הביטוח וחברת הביטוח לא תוכל לדחות את תביעתך או להפחית את תגמולי הביטוח להם אתה זכאי.

 

11. אם לא ביטחתי את התכולה בשווי המלא של הרכוש?

במקרה כזה, על פי חוק חוזה הביטוח, יש לך תת ביטוח ותהיה זכאי בדרך כלל לתגמולי ביטוח מופחתים.

 

*המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון