הודעות דוברות הלשכה

הפורום הפלילי של הלשכה ונשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב נפגשו לשיח על דיונים מיום ליום וגישור פלילי

20.12.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת דבורה ברלינר: "השופטים העוסקים בגישורים מדווחים על תוצאות חיוביות וקידום הסדרים".

ביום 19/10/10, התקיימה פגישה בין נשיאת בית משפט מחוזי תל אביב, כבוד השופטת דבורה ברלינר לבין יו"ר הפורום הפלילי של הלשכה, עו"ד רחל תורן, ונציגי הפורום – עו"ד נתי שמחוני, סגן יו"ר הפורום וכן עו"ד יורם סגי-זקס, רכז השתלמויות של הפורום.

 

במהלך הישיבה הציגו חברי הפורום שלוש סוגיות חשובות, העומדות על סדר היום המשפטי, האחת - שמיעת דיונים מיום ליום, השנייה - קביעת שעות מדויקות לשמיעת תיקים בימי דיונים והשלישית - קידום נושא הגישור הפלילי.

 

בנושא שמיעת דיונים מיום ליום, סוכם כי במטרה לייעל את שמיעת התיקים ולמנוע סחבת, יתנהל בתיקי ערכאה דיונית מעין הליך "קדם משפט" יסודי לפי סעיף 144 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982, במהלכו יעשה מאמץ להגיע לאומדן והערכת זמן של המינון וקצב התקיימות הדיונים בתיק, לרבות הבנה של טווח הזמן הנדרש לשמיעת התיק ופרק הזמן שיינתן לפרשת ההגנה ולפרשת התביעה. לא תהיה גמישות בכל הנוגע לדחיות, אולם יעשה ניסיון לבוא לקראת סנגורים בקביעת נקודת ההתחלה של המשפט, במידת הסבירות והמידתיות. 

 

לעניין קביעת שעות מדויקות לשמיעת תיקי ערעור בבית המשפט המחוזי, נקבע, כי על מנת להימנע ממצב בו עורכי הדין והצדדים ממתינים באולם בית המשפט שעות ארוכות עד לשמיעת הדיון בעניינם, יערך ניסיון לחלוקת יום הדיונים באופן שערעורים על גזרי דין ישמעו החל מהשעה 08:30 (לעצורים תינתן קדימות להישמע ראשונים) וערעורים על הכרעות דין יקבעו, ככל הניתן ובכפוף לעומס יום הדיונים ונסיבות מיוחדות של כל תיק, החל מהשעה 11:30.

 

בסוגיית הגישור הפלילי, עדכנה הנשיאה ברלינר, כי השופטים העוסקים בגישורים מדווחים על תוצאות חיוביות וקידום הסדרים. לדידם, הגישה הינה בעד גישורים/ הסכמות/ גישור למחצה, יחד עם זאת, התחושה היא שהליך הגישור מתאים ובשל יותר, בשלב זה, להתקיים בפני בית המשפט ולא גורמים שמחוצה לו (עורכי דין או גורמים שיקומיים). בכל הנוגע לתוכניות "צדק מאחה", סוכם כי הפורום יעביר לנשיאה נייר עבודה ובו הצעה מסודרת לתוכנית שתידון בנפרד.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון