הודעות דוברות הלשכה

מבצע "שרות מטעם שמאי מקרקעין" יוצא לדרך לשנה הקרובה

09.12.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

אושר הסדר בין לשכת עורכי הדין לבין לשכת שמאי המקרקעין: עורכי דין יציעו ללקוחותיהם בדיקות טרום עסקה לרכישת/מכירת דירות מגורים על ידי שמאי מקרקעין.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר ביום 7.12.10 הסדר בין לשכת עורכי הדין ללשכת שמאי המקרקעין, לפיו עורכי דין יציעו ללקוחותיהם בדיקות טרום עסקה לרכישת דירות מגורים ובתי מגורים צמודי קרקע על ידי שמאי מקרקעין.

 

מבצע "שירות מטעם שמאי מקרקעין", שיזם פורום המקרקעין של הלשכה בראשות עו"ד אילן שרקון  וראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, בשיתוף לשכת שמאי המקרקעין בראשות שמאי המקרקעין, מר ארז כהן, ובסיוע עו"ד אריאל פלביאן מפורום המקרקעין, נועד להעלות את המודעות של רוכשי/מוכרי דירות מגורים לצורך וליתרון הטמונים בעריכת בדיקות מוקדמות טרם התקשרות בהסכם מחייב לרכישה או מכירה, וכן הרצון לעודד גילוי מוקדם ומראש של חריגות בנייה, צווי הריסה, הפקעות, זכויות בנייה נוספות וכו'.

 

עורכי דין יוכלו להפנות את לקוחותיהם לקבלת השירות על ידי שמאי המקרקעין, אשר יכללו ברשימה של שמאים מורשים לעריכת הבדיקות, שתפורסם באתר לשכת השמאים ותימסר ללשכת עורכי הדין. התנאי להשתתפות עורכי הדין במצב הוא רישום בר תוקף בפנקס עורכי הדין וביטוח אחריות מקצועית, והשתתפותם של שמאים במבצע מותנה אף הוא ברישום בר תוקף בפנקס שמאי המקרקעין ובביטוח אחריות מקצועית.

 

המבצע קיבל את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, ויימשך בשנה הקרובה. התעריפים המקסימאליים, שייגבו על ידי שמאי מקרקעין שיבחרו להשתתף במבצע, מדורגים כפונקציה של שווי הנכס העומד להירכש/להימכר:

 

שווי הנכס

תעריף מומלץ

עד 600,000 ₪

600 ₪

מעל 600,000 ₪ ועד 1,600,000 ₪

800 ₪

מעל 1,600,000 ₪ ועד 4,000,000 ₪

1,400 ₪

בשווי מעל 4,000,000

לפי סיכום עם הלקוח

 

עו"ד אילן שרקון, יו"ר פורום המקרקעין של הלשכה: "ההסדר מהווה בשורה גדולה לרוכשי הדירות, ומאפשר הגנה מרבית על זכיותיהם לצורך הבטחת עסקה במקרקעין. הסדר זה אמור גם להקל על עורכי הדין בעבודתם ולהסיר במקרים מסוימים אחריות מקצועית לפרטי עסקה אשר אינם במסגרת מומחיותם.  אני מברך את לשכת השמאים והעומד בראשה, השמאי ארז כהן, על הרצון לשתף פעולה וכן את כל חברי פורום מקרקעין אשר השקיעו רבות מזמנם לצורך אישור ההסדר". 

 

מר ארז כהן, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין : "אני סבור ששיתוף הפעולה המבורך בין שתי הלשכות יביא לתועלת ציבור הרוכשים, שבבואם לבצע את עסקת חייהם, ויוכלו להתבסס על נתונים עובדתיים ידועים ולא יכשלו בביצוע העסקה".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון