הודעות ועדכונים

מכרז למועמדות לשפיטה בערכאה ראשונה בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון

15.11.2010

יחידת בתי הדין הצבאיים - ענף ארגון ובקורת

עורכי/ות הדין מוזמנים להגיש מועמדותם/ן לכהונת שיפוט בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון. מועמדות יש להגיש עד ליום שלישי, 7 בדצמבר 2010 כמפורט בגוף המכרז.
 

1. קיים צורך במינוי שופט/ים בתקן רב-סרן לערכאה הראשונה בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון.

 

2. הקריטריונים הנדרשים:

2.1. אזרחות ישראלית, שירות חובה מלא בצה"ל.

2.2. קצינים בצה"ל בדרגת סרן לפחות.

2.3. כשירות לכהן כשופט שלום.

2.4. ידע וניסיון במשפט הפלילי. הכרת המשפט באזור יהודה ושומרון - יתרון.

3. בהגשת המועמדות, מביע המועמד את נכונותו לשרת בכל אחד מבתי המשפט באזור יהודה ושומרון ובכל מקום בו ישובץ.

 

4. המועמד שייבחר יחויב לתקופת כהונה אשר לא תפחת משלוש שנים.

 

5. המועמדים יידרשו למלא טפסים מפורטים.

 

6. לקבלת טפסי מועמדות יש לפנות למרכזת הוועדה לבחירת שופטים, סגן-אלוף דורית יצחק (ראש ענף ארגון ביחידת בתי הדין הצבאיים בטלפון: 5691576 - 03). את הטפסים המלאים יש להחזיר למרכזת הוועדה עד ליום ל' בכסלו תשע"א, 7 בדצמבר 2010 בשעה 17:30.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון