הודעות דוברות הלשכה

חובת דיווח על עורכי דין - רעידת אדמה למקצוע ופגיעה בחיסיון!

10.11.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

עו"ד יעל גרוסמן בהשתלמות בנושא איסור הלבנת הון שקיים המכון להשתלמות של לשכת עורכי הדין: "הטלת חובות דיווח על עורכי הדין היא רעידת אדמה למקצוע ופגיעה בחיסיון". עו"ד אלה רובינק, פרקליטת מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב: "לא ייתכן שמשרדי עורכי דין יהפכו מקלט לעבריינים".

הדברים נאמרו בהשתלמות בנושא איסור הלבנת הון, שערך המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בראשות עוה"ד יוסי מנדלסון וארנה לין ביום 9.11.10 בריכוזה האקדמי של עו"ד יעל גרוסמן. 

 

המושב הראשון בהשתלמות דן בשאלת "החסינות של בנקאים מאחריות פלילית". עו"ד נבות תל צור ציין, כי סעיף 3ב לחוק איסור הלבנת הון, היוצר משטר של דיווחים, לא נועד לחול על בנקאים. "אין שום פרופורציה כשמדובר בעונש של 10 שנות מאסר. אם אתה חשוף לאחריות פלילית כזאת, האנשים יתגוננו. ההשלכה היא שראש הרשות יוצף בדיווחים מהבנקים על דיווח בלתי רגיל. השירות השוטף לציבור ייפגע. אנו כלקוחות נרגיש את המעמסה על הבנקים בעקבות דיווחים על פעולה בלתי רגילה". מנגד, ציין המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד יהושוע למברגר, כי המחוקק ממקם את הבנקאי בחזית המאבק לקיום משטר הדיווחים ולמניעת הלבנת הון. "הרגולטור יכול לחייב את הבנקים לקיים פעולות פנימיות לאכיפת החוק, על מנת שהבנקאים ידעו כיצד לפעול. הבנקאי הוא בהקשר זה עובד ציבור, ומשכך חלות עליו נורמות ייחודיות. העובדה שפקיד פועל באטמוספרה בלתי לגיטימית, והוא מודע לכך ומקבל גיבוי של מנהלים, אינה פוטרת אותו מאחריות". עו"ד שוני אלבק, היועץ המשפטי של הרשות לניירות ערך, שהנחה את המושב, ציין, כי העבירות שנחקרו עד כה היו לפחות ברמה העובדתית פעולות מודעות להבדיל מאי דיווח על פעולה בלתי רגילה. עו"ד חווה שלייפר מהמחלקה המשפטית של בנק דיסקונט, ציינה, כי צריך להיות ברור שבסעיף 3ב ייעשה שימוש רק לגבי פקידים שסרחו ושחצו את הקווים, בעבירות של מרמה, קשירת קשר. לא טעות בשיקול דעת. הסעיף צריך לחול במקרים המובהקים, למשל בפרשת אתי אלון. דיווח על פעולה בלתי רגילה הוא נושא שיש עמו שיקול דעת".

 

 

 

 

מנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר גיא רוטקופף, ציין לשבח את שיתוף הפעולה עם הלשכה. לדבריו, "בין 3% ל- 5% מהתל"ג בישראל מקורו בכספים שהושגו בפשיעה. היום יודעים כיצד להתמודד עם עומס בדיווחים על פעולות בלתי רגילות. אנו מוסיפים כוח אדם שיוכל לקלוט את הדיווחים ומאגר. משרד המשפטים יעשה כל מאמץ על מנת שהמלחמה בהון השחור תהיה אפקטיבית". 

 

"חוק איסור הלבנת הון נועד לטפל באותו כסף שחור שהושג מעבירות", ציין ניצב בדימוס, עו"ד יוסי סדבון, שהנחה את המושב השני בנושא "איסור הלבנת הון בשירות המאבק בפשיעה המאורגנת". לדבריו, נתח הרווחים מהפשיעה המאורגנת הוא עצום. כדור אקסטזי עולה בהולנד 20 סנט. לרוכש הראשון זה עולה כבר 2 דולר, והוא מוכר את זה במחיר כפול. תנ"צ עו"ד ג’קי בריי, סגן ראש אגף חקירות במשטרה, ציין, כי הוכשרו במשטרה קצינים בתחום הלבנת הון על רקע הצרכים המשפטיים הייחודיים. "בימים אלה הקמנו שני כוחות משימה שהם בשלבי איוש במחוז הצפוני שיעסקו בתחום זה, וכן כוחות המשימה שפועלים בשנתיים האחרונות. כל הרשויות מאוחדות למיצוי הפעולות להביא לידי הפסקת אספקת החמצן לארגוני הפשיעה/מלביני הון. לצד זה, אנו מזהים נסיגה של העבריינים שמהווים זרוע ארוכה של ראשי ארגוני פשע". עו"ד ציון אמיר אמר, כי החוקים למאבק בארגוני פשיעה ובהלבנת הון אינם מידתיים. לדבריו, חוק איסור הלבנת הון יכול להביא לפגיעה בזכויות יסוד ופגיעה בפרטיות. "החוק קובע משטר הדיווח שחל לגבי ציבור רחב שברובו המכריע הוא ציבור תמים. דיווחים אלה מופנים למאגר עצום. מידע המצוי במאגר כזה יכול בסופו של דבר לזלוג". לדברי פרקליט מחוז חיפה, עו"ד עמית איסמן, הכלים שיש היום במסגרת האכיפה הפלילית, הגשת כתבי אישום ועונשים, אינם מרתיעים. "הפרקליטות עוברת בשנים האחרונות תהליך לא פשוט. תיקים בתחום הלבנת הון הם תיקים מורכבים וזרים לפרקליטים הפליליים. כמויות החומר האדירות והחומרים עצמם, מסמכים בנקאים, מסמכים שמתקבלים מרואי חשבון. לא אתפלא אם חלקנו מחזיקים את הדפים הפוך. אנו עוברים תהליך של הפנמה שאינו קל בכלל. חוק איסור הלבנת הון הוא חוק שהוא בן עשור, ומתייחסים אליו כמו אל תינוק. הדברים אינם ברורים".

 

 

 

 

במושב בנושא "ניהול סיכוני הלבנת הון של עורכי דין ורואי חשבון", ציינה המנחה, עו"ד יעל גרוסמן, כי "הטלת חובות דיווח על עורכי הדין היא רעידת אדמה למקצוע ופגיעה בחיסיון. הצעת החוק מונה שורה של פרמטרים שאמורים לעורר חשד אצל עורך הדין, כמו, למשל, פעילות שהיא בהיקפים שאינם תואמים את יכולתו הכלכלית של הלקוח". לדברי ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, עו"ד פול לנדס, אם לא ניישם את החקיקה בנושא הטלת חובות הדיווח נקבל את הסנקציות הבינלאומיות, ויותר מכך, אנו רוצים שעורכי הדין ורואי החשבון לא ישמשו ככלי לביצוע עבירות פליליות. חובות דיווח על הפעולות קניה ומכירה של נדל"ן, ניהול כספי לקוח, גיוס כספים ועוד". "אני לא מכיר מדינה בעולם שעוסקת באכיפה במקרה של חשדות נגד עורכי דין. אין דבר כזה בעולם, ולכן אין מקום להלך אימים עם הרשימה השחורה שאולי ניכנס אליה, ציין עו"ד שמעון דולן. לדבריו, בלי הנאמנות בין הלקוח לעורך הדין, אין בסיס למקצוע. "הנחת העבודה של לקוח שנכנס למשרד עורך דין היא סודיות. עצם הרעיון שאני כעו"ד משרתם של שני אדונים. מחד, אני יוצר מצג שניתן לסמוך עלי, ומאידך, אני צריך להחליט על פי פרמטרים לדווח עליו לרשויות. זה לא יעלה על הדעת". "אנו לא רוצים שהון שחור יזרום למערכת הלגיטימית ובהמשך יציג את ההון שלו כהון לבן", אמרה פרקליטת מיסוי וכלכלה של מחוז תל אביב, עו"ד אלה רובינק. לדבריה, המטרה היא בסופו של דבר להגן על הציבור. "לכן, כשאנו בוחנים את הטלת חובות הדיווח, אין להסתכל רק על חוק איסור הלבנת הון. כיום אין מנוס מפני דיווח, פיקוח ושקיפות. ציבור עורכי הדין הוא אחד המתווכים הפיננסים הבולטים ביותר, בפני עורך הדין כל התמונה. רק באמצעות דיווח מלא נוכל לקבל תמונה מלאה. לא ייתכן שמשרדי עורכי דין יהיו מקלט לעבריינים". עו"ד פנחס רובין התרעם על הדברים, ואמר "פלוני מוכר את דירתו ואני צריך להתחיל לחקור אותו. בסיכומו של דבר נצטרך להסביר, מדוע לא שאלנו אותו שאלות על הדירה. מנין לקונה הכסף לקנות את הדירה. אני כעו"ד צריך לראיין אותו ולפשפש בבגדיו. קשה לחשוב שטרנסאקציה של עסקת מקרקעין תעורר חקירה נגדית וכן עדות לאחר אזהרה".

עו"ד גרוסמן ציינה בסיום המושב, כי הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין קיבל החלטה להתנגד להטלת חובות דיווח על עורכי דין, וכי הלשכה תנהל מאבק בהצעת החוק בכנסת.

 

 

 

המושב שחתם את ההשתלמות עסק בנושא "חילוט והבעיות הפרקטיות בחילוט". עו"ד איתי פרוסט מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הנחה את המושב ונשאו דברים עו"ד אביה אלף, מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, עו"ד גלעד ברון ועו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית).

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון