הודעות דוברות הלשכה

67% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההסמכה בכתב של הלשכה - עברו את הבחינה

09.11.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ביום 1.11.10 נערכה בגני התערוכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1,618 מתמחים ומתמחות. 79% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה, עברו את הבחינה.

ביום 1.11.10 נערכה בגני התערוכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1,618 מתמחים ומתמחות.

 

79% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה, עברו את הבחינה.

 

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עפ"י מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן:

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

האוניברסיטה העברית

86

98

80

אוניברסיטת תל-אביב

102

96

78.7

אוניברסיטת חיפה

90

94

76.9

המרכז הבינתחומי

236

91

75.7

אוניברסיטת בר-אילן

46

87

74.5

המכללה למינהל

79

81

72.6

מכללת נתניה

56

79

71.7

הקריה האקדמאית אונו

320

71

69.4

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

101

67

68.3

שערי משפט

98

57

65.5

עולים חדשים

10

60

64.4

ישראלים שלמדו בחו"ל

33

24

54.8

אחר

2

 

 

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

1,257

79

72.3

שנייה

176

37

60.1

שלישית ומעלה

185

13

52.2

כל הנבחנים

1,618

67

68.7

 

הנתון, לפיו 13% מהנבחנים, שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת הלשכה בכתב, עברו את הבחינה, תומך בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת בנוגע לנכשלים סדרתיים. הציון הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית ומעלה, היה נמוך ועמד על כ- 52%.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון