הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להצעת חוק המגבילה את סמכויות בג"צ בנושאים ביטחוניים

21.10.2010

עו"ד שמרית רגב, דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "אסור להגביל את בתי המשפט בהגנה על זכויות יסוד. נהפוך הוא, זה עיקר תפקידם בחברה דמוקרטית. חשיבותם של בתי המשפט היא מיוחדת והכרחית, במיוחד כשמדובר בזכויות של קבוצות מוחלשות וקבוצות של מיעוטים באוכלוסיה".

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 19.10.10 להתנגד להצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון – סמכויות בית המשפט הגבוה לצדק), התש"ע-2010, שהינה הצעת חוק פרטית. על פי ההצעה, בעניינים ביטחוניים הקשורים באופן ישיר לחיי אדם, לא ייתן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים או לאנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין, ואולם, רשאי הוא להצהיר שהמעשה או ההימנעות מעשות מעשה אינם כדין.

 

בכך אימץ הועד המרכזי את עמדת הפורום למשפט חוקתי של הלשכה בראשות מ"מ ראש הלשכה, עו"ד רון גזית, לפיה אין להסכים למצב בו זכויות אדם יהיו ללא הגנה או במצב של סכנה ביטחונית. הלשכה סבורה, כי אין לקבל את האמור בדברי ההסבר להצעת החוק, לפיו "יתכן שפסיקת שופטי בית המשפט הגבוה לצדק תהיה אמנם חוקית ומוסרית, אך תפגע בביטחון המדינה או תגרום לסיכון חיים". בטחון המדינה חשוב אולם חובה עלינו לשמרו אך ורק בדרכים חוקיות ומוסריות, ואת אלה מוסמך לקבוע בית המשפט העליון, והכרעתו בענין זה מחייבת.

 

לאור דברים אלו ולשם שמירה על סמכויותיו של בית המשפט העליון, סבורה הלשכה, כי יש לדחות את הצעת החוק, ולהותיר את המצב המשפטי, באשר להיקף שיקול הדעת של בית המשפט העליון, בשבתו כבג"צ, על כנו.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ציין, כי "השאלה אינה כלל אם יש להגביל מנדטורית את מעורבות בתי המשפט בנושאים, שונים, אלא מהי מידת מעורבותם הרצויה. אסור להגביל את בתי המשפט בהגנה על זכויות יסוד. נהפוך הוא, זה עיקר תפקידם בחברה דמוקרטית. חשיבותם של בתי המשפט היא מיוחדת והכרחית, במיוחד כשמדובר בזכויות של קבוצות מוחלשות וקבוצות של מיעוטים באוכלוסיה. שכן, המחוקק הוא נציג הרוב, ומן הסתם, מיצגו נאמנה. אחוז הנושאים "השלטוניים" בפסיקה הוא אפסי. פוטנציאל ההתערבות, שכמעט ואינו ממומש, מרסן נכונה את השלטון. הביקורת על בתי המשפט בענין הזה הינה יותר פוליטית ממשפטית".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון