הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה ליו"ר ארגון פרקליטי המדינה: "אניח הנושא על שולחנו של הוועד המרכזי, מתוך כוונה לרתום את הלשכה למאבקכם"

13.10.2010

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, פנה לאחרונה ליו"ר ארגון פרקליטי המדינה, עו"ד בועז גולדברג, והדגיש, כי המצב אשר הוצג בפניו על ידי הארגון, לפיו השינוי הדרמטי שחל בעשור השנים האחרונות הן בארגון הפנימי של הפרקליטות וכוח האדם שלה והן בתנאי עבודתם של הפרקליטים, אשר גרם לפגיעה קשה בתנאי עבודתם ובשכרם של הפרקליטים למול עובדי ציבור אחרים, מעורר דאגה רבה.

לדברי ראש הלשכה, מצבם של פרקליטי המדינה, כפי שהוצג בפניו, בו אכן מצביע על קיומה של בעיה כוללת, המצריכה התייחסות מערכתית ושינוי מעשי. לאור זאת, ציין, כי הנחה את מנכ"ל הלשכה להעביר את הנושא לבחינה ולדיון בפורום עבודה של הלשכה לצורך גיבושה של עמדה מקצועית בעניין, וכדי לבדוק כיצד ניתן לסייע לפרקליטים במאבקם. לנושא תידרשנה התייחסויות עקרוניות גם מפורום מעמד המקצוע ומהפורום הפלילי.

 

ראש הלשכה הוסיף, כי מייד לאחר גיבוש העמדה וההתייחסויות בגופים המקצועיים של הלשכה, הוא יניח את הנושא על שולחנו של הוועד המרכזי, מתוך כוונה לרתום את הלשכה למאבקם של הפרקליטים.

 

"לשכת עורכי הדין איננה רק לשכה של עורכי הדין הפרטיים, אלא גם הארגון המקצועי של כל המשפטנים בשירות המדינה, ובכלל זה עמיתנו בפרקליטות. כראש הלשכה אעמוד לצדכם, בכל מקרה, במאבק למען שיפור מעמדם של הפרקליטים בישראל", ציין ראש הלשכה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון