הודעות דוברות הלשכה

קודי ההתנהגות של לשכת עורכי הדין והנהלת בתי המשפט הועברו לועדה לתרבות הדיון בראשות השופטת בדימוס טובה שטרסברג-כהן לגיבוש נוסח סופי

08.10.2010

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

שנת המשפט שחלפה, תש"ע, הוכרזה כשנת תרבות הדיון בבתי המשפט. בהתאם לכך הוחלט, כי שינוי תרבות הדיון יוצב כיעד מרכזי ובכלל זה שיפור מערכת היחסים שבין עורכי הדין ובתי המשפט.

במסגרת זו, הוקם צוות משותף של לשכת עורכי הדין והנהלת בתי המשפט לגיבוש המלצות מעשיות לשיפור ההתנהלות באולמות המשפט. הצוות החליט כי לשכת עורכי הדין  ומערכת בתי המשפט יגבשו כל אחת קוד התנהגות מטעמה, אשר יכלול דגשים לכללי התנהגות באולם בית המשפט הן על ידי עורכי הדין והן על ידי השופטים, שעיקרם שמירת הכבוד ודרך ארץ בכל הנוגע לאופן ניהול דיון באולם בית המשפט ובכלל זה, הקפדה על שמירה על כבוד הדדי, שימוש בשפה ראויה ומכובדת, התחשבות הדדית, הקפדה על לבוש הולם, הקפדה על ניהול דיון באופן מכובד, הימנעות מהפרעה להליך השיפוטי, שמירה על כללי הדיון, הקפדה על עמידה במועדים ובהנחיות בית המשפט.

 

הנוסח המוצע של קוד ההתנהגות מטעם לשכת עורכי הדין וכך גם הנוסח המוצע של קוד ההתנהגות מטעם מערכת בתי המשפט הועברו לאחרונה אל הוועדה המשותפת שהוקמה על ידי נשיאת ביהמ"ש העליון, השופטת דורית ביניש,  וראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, בראשות כבוד השופטת בדימוס טובה שטרסברג כהן, לצורך קיום דיון וגיבוש נוסח סופי של הקודים כחלק מהמלצותיה הרחבות של הועדה בנושא תרבות הדיון.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון