הודעות דוברות הלשכה

מחטף בלתי חוקי בארגון המשפטנים היהודים

28.03.2004

| עו"ד שמרית רגב

דוברת הלשכה

נמנעה השתתפותם של כ- 100 עורכי דין ישראלים, חברי הארגון, באסיפת הארגון.

הקונגרס של ארגון המשפטנים היהודים, שהתכנס השבוע בתל אביב, הסתיים באקורדים צורמים מאוד.

 

המנהיגות היוצאת של הארגון בראשות הגב' הדסה בן עיתו דחתה הצעה של לשכת עורכי הדין לבחור לראשות הארגון את שופטת בית המשפט העליון, דליה דורנר, בטענות שהיא "איננה מתאימה" ו"איננה מסוגלת". הגב' בן עתו וחבריה העדיפו להעביר את הארגון לידיו של משרד עורכי דין מסחרי, שהתחייב לתת "תמיכה לוגיסטית" לארגון ובמקביל לבחור את עו"ד אלכס הרטמן, שותף במשרד זה, לראשות הארגון, שאותו הקים ובראשו עמד בשעתו השופט חיים כהן ז"ל.

 

על מנת להגשים את תכניתם בן עתו והרטמן לא בחלו באמצעים. הם ארגנו קבוצת חברי ארגון ותומכים, שלהם אפשרו כניסה לישיבה, ומנעו כניסתם של כ- 100 עורכי דין ישראלים, חברי הארגון, על ידי העמדת סדרנים, שפעלו בניצוחה של הגב' בן עתו. בין אלה שנמנעה כניסתם – עו"ד גדעון פישר שהוא חבר הנהלת הארגון. הם מנעו מנציג הסקציה הבריטית, המייצג כ- 400 עורכי דין יהודים, להיכנס לאולם ולהשתתף בהצבעה. נציגי הסקציה האמריקאית מחו אבל הושתקו בצעקות. המיקרופון, שבו דיבר ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, נותק.

 

באמנה שנחתמה לפני כ- 10 שנים בין לשכת עורכי הדין לבין ארגון המשפטנים היהודים נאמר "מאז היווסדו זוכה הארגון, שחברי הלשכה חברים בו אוטומטית, להקצבה שנתית קבועה מלשכת עורכי הדין ולדיור בבנייני הלשכה בירושלים ובתל אביב". ואמנם, הלשכה מקיימת התחייבויות אלה. אך הגב' בן עיתו ויו"ר האסיפה, עו"ד יצחק ננר, טענו שלחברי הלשכה אין זכות הצבעה למרות שבתקנון הארגון נאמר (בסעיף 10 א. (6)) כי "כל חבר נוכח זכאי לקול אחד". בנוסף, קובע התקנון "נציגי ארגונים חברים יהיו זכאים לקול אחד בגין כל 50 חברים בארגון שהם מייצגים אך לא יותר מ- 10 קולות". אך בן עתו וננר הצהירו שהלשכה והסקציה הבריטית אינם ארגונים חברים בארגון ולכן אין להם זכויות הצבעה.

 

בן עתו וחבריה, אשר ניהלו את הארגון עד כה, הציעו לאסיפה המקוצצת שכינסו, רשימה של 5 בעלי תפקידים מרכזיים, כולם ישראלים. לא ניתנה בישיבה הזדמנות להציג מועמדים אחרים. עו"ד אייבי נאמן, הצהיר שמאחר שאין מועמדים אחרים, הרי שמועמדים אלה נבחרו אוטומטית, מכיון שכך נהוג בבחירות לעיריות בישראל... נציגים אמריקאים ואחרים שמחו על כך – הושתקו.

 

עו"ד הרטמן חטף את המיקרופון וניהל "הצבעה" על "בחירתו". הוא שאל מי בעד רשימת המועמדים, מבלי לאפשר הצעת מועמדים אחרים, מבלי לשאול מי מתנגד או נמנע בהצבעה. רשות הדיבור נמנעה מהאמריקאים שמחו על מהלך קלוקל זה, ויו"ר הישיבה, עו"ד יצחק ננר, מיהר לנעול את הישיבה מבלי לאפשר דיון בסדרת נושאים מהותיים שעמדו על הפרק.

 

במגעים שהתקיימו בין נציגי לשכת עורכי הדין לבין נציגי הארגון לפני הקונגרס, הודיעה הלשכה, שאם יפעל הארגון על פסים תקינים ובאורח אפקטיבי, תגדיל הלשכה את תמיכתה בארגון.

 

בראשית הקונגרס הוציאו לשכת עורכי הדין והנציגויות האמריקאית והאנגלית הודעה משותפת, ובה גרסו, שמאחר שאין הסכמה רחבה על מועמדים לתפקידים הבכירים בארגון, יש לדחות את הבחירות בשנה ובינתיים להקים ועדה מנהלית מוסכמת. הצעה זו שהועלתה שוב בישיבה לא הועמדה להצבעה כלל.

 

הלשכה וראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, הושמצו במהלך הישיבה על ידי הגב' בן עתו. בין היתר, טענה הגב' בן עתו, שעו"ד שלמה כהן, בשל פעילותו בענייני זכויות אדם, הוא שמאלני, המסרב לתת יד למאבק באנטישמיות. זוהי השמצה חסרת יסוד. ראש הלשכה ציין בתגובה שבמקביל לפעילותו בענייני זכויות אדם, שבה הוא גאה, הוא פועל מזה שנים רבות בארגונים יהודיים שונים. הוא היה ממקימי הפורום היהודי הבינלאומי (ארגון המקשר בין יהודים בישראל ובגולה ומפעיל תכניות לקירוב לבבות בין יהודים), הוא מוזמן תדירות ומופיע בפני ארגונים יהודיים ברחבי העולם. הוא הסביר לנוכחים שכאשר נבחר לראשונה כראש הלשכה הזמין את בן עתו וננר והציע להם שיתוף פעולה ותמיכה של הלשכה אך נענה בסירוב ובהתעלמות מתמשכים.

 

לשכת עורכי הדין מתכוונת לפעול כדי לתקן את התקלה שהתרחשה בקונגרס, ותנקוט צעדים משפטיים בהקשר זה. הלשכה תפעל למען חיזוק המערך הבינלאומי של משפטנים יהודיים ברחבי העולם במסגרת הארגון הנוכחי, אם יפעל כדין וכראוי, ואם לאו, תקים הלשכה מסגרת חלופית ראויה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון