הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין פועלת למתן דירוג משפטנים לעורכי דין העוסקים בתפקידי חקירות במשטרה

31.08.2010

בן ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

ראש הלשכה הביע תקווה כי המשטרה תיישם את החלטת הממשלה בנושא.

לשכת עורכי הדין דורשת ממשטרת ישראל לתקן את נהליה ולהעניק דירוג משפטנים לשוטרים, העוסקים בפעילות משפטית, ללא תלות בדרגתם.

 

לאחרונה הובא לידיעת הלשכה, כי על פי נהלי משטרת ישראל (נוהל אמ"ש מיום 12.1.02) זכאים לדירוג משפטנים וההטבות הנלוות אליו, רק בעלי רישיון עורך דין או השכלה משפטית גבוהה שהינם קציני משטרה. כפועל יוצא מכך, עורכי דין, שאינם קצינים, כדוגמת חוקרים, אינם זכאים לדירוג משפטנים, על אף עיסוקם בפעילות משפטית.

 

יו"ר פורום מעמד המקצוע של לשכת עורכי הדין, עו"ד אורן פרסקי, פנה באחרונה ליועץ המשפטי למשטרה, תנ"צ שאול גורדון, בבקשה לתקן את נוהל משטרת ישראל. מבדיקה שנערכה בלשכה, עולה, כי נוהל זה אינו עולה בקנה אחד עם החלטת הממשלה מכוחה הותקן. לדברי עו"ד אורן פרסקי, "קביעת דירוג משפטנים על בסיס אבחנה פיקודית בין קצין לשאינו קצין, מנוגדת לתכלית נתינתו של הדירוג". עו"ד פרסקי הוסיף, כי "גם החלטת ועדת המעקב הנסמכת על החלטת הממשלה, שעל בסיסה גובש הנוהל המשטרתי, אינה מבחינה בין קצינים לשאינם קצינים לעניין הזכאות לדירוג משפטנים, ונוקטת לשון "שוטרים". על פי ההחלטה הנ"ל, שוטר, ולאו דווקא קצין, העוסק בתפקידי חקירות במשטרה זכאי לדירוג משפטנים, ללא כל סייג".

 

מלשכת היועץ המשפטי למשטרה נמסר, כי הם פועלים לבירור הנושא מול הגורמים המקצועיים באגף משאבי אנוש.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, הביע תקווה, כי המשטרה תפעל בהקדם לתיקונו של הנוהל בהתאם להחלטת הממשלה מכוחה הותקן, ובשל הרציונל להעניק דירוג משפטנים לשוטר, העוסק בפעילות משפטית ללא תלות בדרגתו. ראש הלשכה הוסיף והדגיש, כי "'משפטן' היא דרגה מקצועית בכירה בפני עצמה בכל השירות הציבורי, ובצדק רב. אני מקווה שבמשטרה יאמצו התנהלות זו בהקדם".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון