הודעות דוברות הלשכה

שיתוף פעולה בין הרשות לאכיפה ולגבייה ללשכת עורכי הדין מאפשר לעורכי דין להתמנות לחוקרי הוצאה לפועל

24.08.2010

בן-ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "היזמה היא חלק ממדיניות הלשכה לסייע בהקלה על העומס במערכת המשפט ובד בבד לאתר אפיקי הכנסה נוספים לעורכי דין".

בעקבות יזמת פורום ההוצאה לפועל של לשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד סורין גנות, יוכלו מעתה עורכי הדין להתמנות לחוקרי הוצאה לפועל ולסייע בעבודת רשמי ההוצאה לפועל.

 

סעיף 68א לחוק ההוצל"פ מאפשר לשר המשפטים למנות עורך דין או רואה חשבון כחוקרי הוצאה לפועל, אך עד כה לא יושמה האפשרות המעשית הגלומה בו. בעקבות פניית פורום ההוצאה לפועל של הלשכה, חתם שר המשפטים על הצו המפעיל את הסעיף. לפיכך, פרסמה הרשות לאכיפה ולגבייה קול קורא לכלל עורכי הדין בארץ, להגיש בקשות להיכלל ברשימת חוקרי ההוצאה לפועל. חוקרי ההוצאה לפועל ייבחרו על ידי ועדת מינויים, כנציג הלשכה בועדה יכהן מ"מ יו"ר פורום ההוצאה לפועל של הלשכה, עו"ד ליאור שפירא.

 

חקירת יכולת היא חקירת מצבו של החייב, הכנסותיו וחובותיו, על מנת לברר את יכולתו לשלם את החוב ולמלא אחר צו התשלומים שניתן נגדו. עקרונית, חייב שאין באפשרותו לשלם את החוב על פי השיעורים שנקבעו, אמור להתייצב לחקירת יכולת. התפקיד כולל ביצוע בדיקה בדבר יכולת החייבים בתיקים, הגשת דין וחשבון על תוצאות הבדיקה וזאת בהתאם להחלטות והוראות רשמי ההוצאה לפועל. בדרך כלל, מתבצעת החקירה על ידי רשמי ההוצאה לפועל. מעתה, תבוצע החקירה על ידי חוקרי ההוצאה לפועל.

 

ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ברך על היזמה, וציין, כי היא חלק מהמדיניות למצוא אפיקי פרנסה נוספים לעורכי הדין, ובד בבד להקל על העומס במערכת המשפט ובמערכת ההוצאה לפועל.

 

להלן נוסח הפנייה:

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון