הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין ביום עיון ’פליטים ומבקשי מקלט’: "אין להחזיר אדם למקום בו נשקפת לחייו סכנה ברורה ומיידית"

23.07.2010

בן ציון ציטרין, מ"מ דוברת הלשכה

הדברים נאמרו ביום עיון "פליטים ומבקשי מקלט", אשר ערך פורום משפט חוקתי של לשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד רון גזית, ביום 28.6.10. את יום העיון הנחה חבר הפורום, עו"ד עמנואל ויזר.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, נשא דברי פתיחה וציין, כי על פי נתוני נציבות הפליטים של האו"ם בישראל שוהים כיום במדינה בין 19,000 ל-20,000 מבקשי מקלט. משנת 1951 הכירה ישראל מכוח האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים בכ-170 פליטים בלבד. עוד ציין, כי הוא שותף להנחה לפיה למדינת ישראל קיימת הזכות להגן על גבולותיה ולקבוע מי הם הבאים בשעריה ואף לנקוט באמצעים לצמצום כניסה של שוהים בלתי חוקיים, "עם זאת, על מדינת ישראל חל איסור להחזיר אדם למקום בו נשקפת לחייו סכנה ברורה ומיידית". עוד הוסיף, כי "אין שום הצדקה לחקיקה כה דרקונית וקיצונית בזמן בו אף מבקש מקלט לא הורשע בעבירה ביטחונית וקל וחומר כאשר קיימות הוראות חוק ברורות ומפורשות אשר מאפשרות התמודדות עם מסתננים או שוהים בלתי חוקיים כדוגמת חוק הכניסה לישראל, חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים".

 

עו"ד גיא-רון ביקש לתת התייחסות מיוחדת לילדי הפליטים אשר עומדים בפני סכנת גירוש מיידית, "עלינו לזכור כי לגבי ילדים אלה, ישראל היא הבית היחיד המוכר להם, כאן פתוח בפניהם אופק של קיום אנושי מכובד, של התפתחות תקינה והשתלבות בחברה".

 

בסיום דבריו קרא עו"ד גיא-רון לממשלה לגבש וליישם מדיניות הגירה ברורה ואנושית למדינת ישראל, לגבש הליך מסודר, אפקטיבי וראוי לבחינת בקשות המקלט אשר הוגשו ויוגשו בעתיד, לעגן בחקיקה את אמנת הפליטים הבין-לאומית אשר עליה חתומה המדינה, לבטל את נוהל "ההחזרה החמה" אשר מסכן את חייהם של הפליטים באופן ישיר ואשר לגביו קבע בית המשפט העליון, לא אחת, כי הוא נוגד את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולתת לכל מבקשי המקלט גישה להליך של בקשת מקלט הוגן, ללא קשר למדינת מוצאם.

 

עו"ד עמנואל ויזר, אשר הנחה את יום העיון, ציין, כי "מדינת ישראל מודה ש-90% הם פליטים ואח"כ טוענת שבכלל לא נבדקות הבקשות שלהם. מדינת ישראל קלטה הרבה יותר מ-140 פליטים. ישראל קלטה יותר ממיליון, מרביתם יהודים. ישראל בחרה ובוחרת גם כיום איך להגדיר אותם".

 

נציגת משרד המשפטים, עו"ד הילה טנא-גלעד הדגישה, כי במדינת ישראל הטיפול נעשה בהתאם לאמנת האו"ם לפליטים, "בישראל לאורך השנים הוגשו לא מעט הצעות חוק לעיגון האמנה, אולם לא התקבלו. כיום ההסדרה נעשית לפי נוהל של משרד הפנים ומתקיים ליווי של נשיאות האו"ם לפליטים. ישראל גם קיבלה על עצמה את ה - RSD בשיתוף של נציבות האום לפליטים - יחידה במשרד הפנים שמטפלת בנושא. כלומר, כיום ישנה יחידת רישום הנמצאת בלוד ומטפלת ב- RSD בעבודה של משרדי הממשלה, על מנת לגבש נוהל מוסדר בעניין". היא הוסיפה והדגישה, כי "אף אדם מאריתריאה וסודן לא הורחק. הוראות חוק שנוספו לחוק למניעת ההסתננות נוספו בשל לקחים שהופקו בעבר וסיטואציות שנבחנו".

 

עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח (אחראי על תחום הגירה) הסביר, כי "למדינת ישראל אין באמת מנגנון לטיפול בפליטים והיא מתנהלת כאחרונת מדינות העולם השלישי. אין חובה בחוק לקלוט את האמנה אך היא לא קבעה גם שום מנגנון אחר וזה בניגוד גמור לכל המדינות האחרות בעולם שבהן קיים מנגנון". הוא הוסיף, כי "הנוהל הקיים במשרד הפנים הוא ממש בושה וחרפה". עו"ד פלר הדגיש, כי "הצעת החוק למניעת הסתננות היא ניסיון נואל להפוך סוגיה הומניטארית לסוגיה ביטחונית ודמוגרפית. בהיעדר מדיניות ופתרונות, מבקשת כעת הממשלה לשוב ולקדם את הצעת החוק למניעת הסתננות בבחינת "פתרון קסם". זאת, אף שנוכחה לדעת זה מכבר, שמעצר ממושך של מבקשי מקלט, שאיש אינו מתכוון לגרש, ו"החזרה חמה" למצרים, לא פתרו דבר. "פתרונות" אלה עלו הון עתק, גרמו למבקשי מקלט סבל רב, וייתכן שאף עלו לפליטים בחייהם".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון