בחינות הסמכה

פתרון בחינת הסמכה מועד קיץ 2019

14.07.2019

להלן שאלוני ופתרונות חלקים א’, ב’ ו- ג’ של בחינת ההסמכה שנערכה ביום שלישי, 27.6.2019.
קובץ להורדה
bar_exams_june_2019_part_2_exam_paper.pdf bar_exams_june_2019_part_2_solution_and_reference_ver1_and2.pdf bar_exams_june_2019_part_3_exam_paper.pdf bar_exams_june_2019_part_3_solution_and_reference.pdf bar_exams_june_2019_part_1_exam_paper.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון