הודעות דוברות הלשכה

מכתבה של עו"ד רחל בן ארי, יו"ר ועד מחוז חיפה של הלשכה, לחברת כרמלטון בנושא מנהרות הכרמל

01.12.2010

עו"ד שמרית רגב, דובת הלשכה

עו"ד בן ארי: "אבקשכם לשנות לאלתר את סעיף סמכות השיפוט בהסכם ההצטרפות לבתי המשפט במחוז חיפה, ויפה שעה אחת קודם".

לכבוד

קבוצת כרמלטון בע"מ

רח' שמחה גולן 54

חיפה 32990

ג.א.נ.,

                      הנדון: מנהרות הכרמל – תנית סמכות שיפוט בהסכם ההצטרפות

בימים אלה,  מתקיימות ההכנות האחרונות לפתיחה החגיגית של מנהרות הכרמל, שחפירתן גרמה, כידוע, אי נוחות וסבל רב לתושבי חיפה.

מבט קצר בתנאים הכלליים של הסכם ההצטרפות ובסעיף הסמכות המקומית מעלה תהיות ומקומם ביותר: תושבי חיפה שהינם מן הסתם המשתמשים העיקריים במינהרות ייאלצו לפנות לבית משפט בתל אביב במקרה ויתעורר בינם לביניכם סכסוך כלשהו. כן!!! כך קובע סעיף 19 להסכם .

לאן הגענו? חברה חיפאית, מינהרות חיפאיות, תושבים מאזור חיפה ובנותיה. והתביעות? ההליכים המשפטיים? – אלה יתנהלו במדינת תל אביב.

יש בכך משום פגיעה קשה בתושבי חיפה והסביבה, טרטור והכבדה עליהם.

בנוסף לכך, יש בהסדר זה משום פגיעה של ממש בציבור עורכי הדין באזור חיפה אשר יהיה פחות אטרקטיבי לציבור המתדיין עקב העדר יתרון של נגישות ו"מגרש ביתי", עלויות של נסיעות והקדשת (=בזבוז) זמן דרך.

אבקשכם לשנות לאלתר את סעיף סמכות השיפוט בהסכם ההצטרפות לבתי המשפט במחוז חיפה, ויפה שעה אחת קודם.

אודה לטיפולכם המהיר.

                                                                                בכבוד רב,

 

                                                                                רחל בן ארי (בר רב האי), עו"ד

                                                                                יו"ר ועד מחוז חיפה

העתק:

מר ישראל כץ, שר התחבורה

מר יונה יהב, ראש עיריית חיפה

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון