הודעות ועדכונים

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד בורר/ת של המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל

02.09.2010

צוות המוסד לבוררות

המוסד, אשר הקמתו אושרה על-ידי הועד המרכזי של הלשכה, מתכוון להביא לכך שאלפי תיקים הממתינים היום ב"תור הארוך" לדיון בבתי המשפט יתבררו במהירות וביעילות בפני צוות בוררים שימונה למטרה זו.

לתשומת לבכם/ן, המידע בעמוד זה אינו מעודכן והוא לצרכי תיעוד וארכיב בלבד

אין לעשות שימוש בטפסים שצורפו בעבר לעמוד

 

 

לכבוד

 

ציבור עורכי הדין

 

שלום רב,

 

הנדון: המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל

 

אנו שמחים להודיעכם כי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין מתחיל בפעילותו.

 

המוסד, אשר הקמתו אושרה על-ידי הועד המרכזי של הלשכה, מתכוון להביא לכך שאלפי תיקים הממתינים היום ב"תור הארוך" לדיון בבתי המשפט יתבררו במהירות וביעילות בפני צוות בוררים שימונה למטרה זו.

 

בימים אלו שוקדת הנהלת המוסד על גיוס צוות הבוררים. רשימת הבוררים במוסד תיקבע על-ידי ועדה מייעצת שבראשה יעמוד נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (בדימ') השופט אורי גורן ובין חבריה יהיו עורכי הדין שוקי חורש ופיני רובין.

 

אנו פונים אל ציבור עורכי הדין  הסבורים שהם ראויים לשמש כבוררים כדי להציג את מועמדותם לתפקיד בורר.

 

מצורפים לפנייתנו זו תנאי הסף והכשירות למי שמבקשים להתמנות כבוררים וכן טופס בקשה שיש למלאו ולשגרו להנהלת המוסד. אנו מבקשים למנות בוררים הן ל"ערכאה ראשונה" והן ל"ערכאת הערעור" של המוסד.

 

הועדה המייעצת תדון בבקשות ותחליט בהן כדי לאפשר את תחילת פעילות המוסד בהקדם.

 

יובהר כי אין באישור להיכלל ברשימות הבוררים כדי להבטיח מתן תיקי בוררות. הדבר תלוי בציבור עורכי הדין ובנכונות להפנות סכסוכים לבוררות. יחד עם זאת, במינוי הבוררים תונהג שקיפות מלאה וניתן יהיה לבחון, בכל עת, מי הם עורכי הדין ששימשו כבוררים.

 

 

לידיעתכם/ן, ניתן להגיש מועמדות ולהצטרף למאגר הבוררים בכל עת (אין מגבלת זמן).

בשל המספר הרב של הפניות, חל עיכוב במשלוח אישור על קבלת המסמכים על ידינו. אנו מתנצלים ומודים על ההבנה

 

לטופס הגשת מועמדות לתפקיד בורר/ת:

 

פורמט word

 

פורמט pdf

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון