פרסומי רשות האכיפה והגבייה

הכרזת שר המשפטים על מצב חירום מיוחד ותחולת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל עד ליום 22.3.20

16.03.2020

עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה

בתוקף סמכותו לפי תקנה2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א 1991 (להלן- התקנות), הכריז שר המשפטים על מצב חירום מיוחד. בהתאם לכך חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות על לשכות ההוצאה לפועל וזאת החל מיום כ’ באדר התש"ף (16במרץ 2020) ועד ליום כ"ו באדר התש"ף (22 במרץ 2020).

להלן הכרזה של שר המשפטים על מצב חירום מיוחד ותחולת התקנות על לשכות ההוצאה לפועל:

 

בתוקף סמכותו לפי תקנה2(א) לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א 1991 (להלן- התקנות) , הכריז שר המשפטים על  מצב חירום מיוחד. 

 

בהתאם לכך חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות על לשכות ההוצאה לפועל וזאת החל מיום כ' באדר התש"ף (16במרץ 2020) ועד ליום כ"ו באדר התש"ף (22 במרץ 2020).

 

בהוצאה לפועל יטופלו בשעת חירום העניינים הדחופים בלבד והם: בקשת חייב לבטל פקודת מאסר; בקשת חייב לעכב או לבטל פינוי; בקשה לביטול מימוש כספים; בקשת זוכה לנקיטת הליך דחוף לפני המצאת אזהרה; בקשת זוכה לעכב יציאה מן הארץ; בקשת חייב לבטל עיכוב או הגבלת יציאה מן הארץ; ביטול הגבלת חייב מקבלת דרכון.

 

כמו כן, יידונו בקשות לביטול עיקול עו"ש ובקשות לביטול עיקול משכורת.

 

לא יבוצעו ההליכים הבאים: 

  1. פתיחת תיקים - לא יפתחו תיקים בהוצאה לפועל וזאת למעט תיקי מזונות ותיקים שיש לפתוח ללא שיהוי לצורך נקיטת הליך. התיקים יפתחו בלשכה לאחר בדיקה (ללא פתיחה מרחוק);
  2. הגשת בקשות - לא תתאפשר הגשת בקשות זוכה לנקיטת הליכים מרחוק. בקשות דחופות תוגשנה בלשכות ההוצאה לפועל.
  3. פעולות מבצעיות - לא יבוצעו הליכים מבצעיים (עיקול מיטלטלין, תפיסת רכב ופינוי) ע"י פקידי ביצוע, בעלי תפקיד או עו"ד, לרבות בהליכי כינוס נכסים. זאת, למעט במקרים דחופים שאושרו על ידי רשם.
  4. דיונים – לא יתקיימו דיונים וישיבות הסדר בהליכי חדלות פירעון למעט על פי החלטת רשם.
  5. צווי הבאה ומאסר – צווי הבאה ומאסר לא יבוצעו למעט צו מאסר ידני לחייב מזונות.

לתשומת הלב, כל אפשרויות התשלום פתוחות למעט תשלום בקופות ההוצאה לפועל.

 

בהתאם לתקנה 4 לתקנות, תקופת תקפה של ההודעה, לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.

 

אשר לפעילות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, שר המשפטים הורה להשהות את הליכי הגבייה הננקטים על ידי המרכז.

 

כל האמור לעיל יעמוד בתוקפו עד לביטול מצב החירום או עד להודעה אחרת לפי המוקדם.

 

להודעת השר לחצו כאן

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון