ימי עיון, כנסים והשתלמויות

אסטרטגיה משפטית: תכנונה, יישומה והשגת יעדים משפטיים באמצעותה - מפגש שלישי: סדנה מעשית בפרקטיקה משפטית

19.02.2015

צוות השתלמויות

שלושה מפגשים החל מיום 5.2.15. על סדר היום של המפגש הראשון: אסטרטגיות וטקטיקות בניהול חקירה נגדית וכיצד נגבש תוכנית אסטרטגית משפטית - המותר והאסור בשימוש באסטרטגיה בבתי המשפט.
 
.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון