הפרקליט

החלתן של חובות מן המשפט הציבורי על חברות ביטוח

07.12.2002

ירון אליאס

מאמרו של ירון אליאס, המפנה זרקור לסוגיה שטרם נחקרה באופן מספק והיא האפשרות לעשיית שימוש בכלים מן המשפט הציבורי לשם עיצוב חובות המוטלות על המבטח כלפי המבוטח. המאמר בוחן סוגיה זו הן ברמה העקרונית והן ברמה של החובות הקונקרטיות שניתן לגזור מהחלה עקרונית זו של המשפט הציבורי.
קובץ להורדה
החלתן של חובות מן המשפט הציבורי על חברות ביטוח_ירון אליאס.doc החלתן של חובות מן המשפט הציבורי על חברות ביטוח_ירון אליאס.zip
הערות העורך
המחבר הינו עורך דין באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. המאמר המלא מצורף כקבצים לצפייה/הורדה.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון