ועדות הלשכה

בעקבות פניית הוועדה לקידום עורכת הדין הפיצה נשיאת בית המשפט העליון נוהל לעניין בקשות לדחיית דיונים עקב חופשת לידה של עורכת דין המייצגת בתיק

19.10.2009

עו"ד שמעון לפיד, ממונה בכיר - ועדת קידום עורכת הדין

הוועדה לקידום עורכת הדין, בראשותה של עו"ד נעמי לנדאו, מברכת על הנוהל שהפיצה נשיאת בית המשפט העליון, שהוא פרי יזמה של הוועדה, שהעלתה את הנושא בעקבות תלונות של עורכות דין.

 

אל הוועדה הגיעו תלונות, לפיהן שופטים אינם ממהרים לדחות דיון כשמוגשת בקשת דחייה עקב יציאת עורכת הדין, המטפלת באופן בלעדי בתיק, לחופשת לידה. הוועדה סברה, שלא יתכן שיישומם של חוקי המגן, ובפרט - חוק עבודת נשים - ייעצר על סף שערי בית המשפט. כפי שתקופת חופשת הלידה מעניקה לעובדת פסק זמן לגיטימי ממחויבויותיה לעבודה לצד מתן חסינות מוחלטת מצעדים שירעו את מצבה התעסוקתי, הוא הדין בכל הנוגע להתייצבותה לדיונים בבתי המשפט, כאשר היא מטפלת באופן בלעדי בתיק.

 

הוועדה העבירה עמדתה באמצעות ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, אשר פנה בנושא למנהל בתי המשפט. בקשתה של הוועדה נשאה פרי, והנוהל שהופץ לאחרונה, אכן עולה בקנה אחד עם מבוקשה של הוועדה.

 

על אף הסייגים שבנוהל, הוא קובע בבירור, כי ככלל, יש לכבד את זכותה של עורכת הדין לחופשת לידה ולהתחשב בה. עוד קובע הנוהל, כי ראוי לבחון את פער הזמנים בין הלידה עצמה לבין הדיונים הקבועים בפני בית-המשפט. ככל שמדובר בפער זמנים קצר יותר בלא שנמצא עו"ד חלופי, יהיה צורך בדחיית מועד הישיבה. הנוהל מדגיש, כי מלכתחילה ראוי שבית-המשפט יעשה מראש מאמץ לקבוע את מועד הישיבות בהתחשב בחופשת הלידה הצפויה, ובאפשרות למציאת מחליף לעורכת הדין בתקופה זו.

 

לנוהל המלא

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון