ועדות הלשכה

מתן שירותים נוטריוניים בסניף בנק

18.05.2009

ועדת נוטריונים

האם רשאי נוטריון לתת שירותים נוטריוניים שוטפים בסניף בנק, לבקשת מנהל בנק למשכנתאות?
 

אם יתאפשר לנוטריון לתת את שירותיו בסניף בנק לפי הפניית מנהל הסניף, ייווצר מצב של תחרות בלתי הוגנת. הלקוח צריך לבחור לאיזה נוטריון ללכת, ולא לפי הפניית המנהל.

 

לבקשת לקוח, יכול השירות הנוטריוני להינתן מחוץ למשרדו של הנוטריון, ואז לפי פרט 9 להודעת הנוטריונים (שכר שירותים) על הנוטריון לגבות שכר נוסף כמפורט בהודעה.

 

הבנק אינו הלקוח של הנוטריון, אלא לקוחותיו של הבנק הם לקוחות הנוטריון. לפי סעיף 34(5) לחוק הנוטריונים, על הנוטריון לגבות שכרו כקבוע בחוק. לפיכך, עליו יהיה לגבות תוספת עבור מתן שירותיו מחוץ למשרדו, האמורה להתחלק בין הלקוחות. בעוד שאם הלקוח פונה ישירות לנוטריון במשרדו, לפי בחירתו, לא חלה עליו כל תוספת שכר שהיא.

 

הנוטריון אינו שכיר של הבנק. עליו לשמור על כבוד המקצוע (סעיף 21 לחוק הנוטריונים), שהשירות הנוטריוני יינתן במשרדו (בכפוף למקרים חריגים בהם עוסק פרט 9 הנ"ל).

 

בהתחשב באמור לעיל, אין לדעתנו לתת שירותים נוטריוניים בסניף הבנק.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון