ועדות הלשכה

"מבצע תעבורה" של הלשכה "יוצא לדרך"

07.02.2007

גב’ דנה זוננקלר - רכזת ועדת בתי משפט - תעבורה שליד הוועד המרכזי

הלשכה יוצאת במבצע לעידוד הציבור להעזר בשירותים משפטיים בתחום התעבורה, במסגרת המבצע תוצע פגישת ייעוץ ראשוני חינם ע"י עורכי דין שישתתפו במבצע.

לשכת עורכי הדין יוצאת במבצע ייחודי בתחום התעבורה - "מבצע תעבורה". במסגרת המבצע, אשר קיבל את אישור הוועד המרכזי ואת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, תוצע לציבור פגישת ייעוץ ראשוני חינם. שכר הטרחה לכל שירות משפטי נוסף יהיה כפי שיוסכם בין עוה"ד ללקוח.

 

לדברי עו"ד שי גלעד, יו"ר ועדת התעבורה, אשר יזם את המבצע, מדובר במבצע הבא להעניק לציבור האנשים הניצבים בפני בית המשפט לתעבורה פגישת ייעוץ ראשוני חינם, שתאפשר להם להעריך את מצבם המשפטי ולהערך להמשך ניהול ההליכים המשפטיים הצפויים להתנהל נגדם.

 

מדובר בציבור גדול של אנשים אשר כמעט ולא הסתייע עד כה בשירותיהם של עורכי-דין. באמצעות המבצע יוצגו בפניהם זכויותיהם החוקיות, והאפשרות לקבלת ייצוג וייעוץ משפטי ראויים מעורכי-דין המתמחים בתחום התעבורה.

 

עו"ד גלעד מציין, כי רבים מנאשמים אלו ניצבים בפני בתי המשפט ומודים באישומים מבלי לדעת את משמעות הודאתם והשלכותייה, ומבלי לדעת כי בפניהם פתוחות אפשרויות רבות. מאידך, ישנם נאשמים הכופרים באישום מקום שמן הראוי היה להודות ולסיים את התיק. בכך הם רק מחמירים את מצבם. קבלת ייעוץ ראשוני ובמידת הצורך גם ייצוג, עשויה להיטיב את מצבם של ציבור הניצבים בפני בית המשפט לתעבורה, לייעל את ההליכים המשפטיים ולחסוך זמן שיפוטי יקר.

 

המבצע קיבל את אישור הממונה על ההגבלים עסקיים. תקנון המבצע מתפרסם באתר הלשכה באינטרנט: www.israelbar.org.il ו/או כקובץ לצפייה/הורדה

 

טרם עריכת פנייה לציבור הרחב ויידועו לגבי המבצע, נערכת הלשכה לגיבושו של מאגר עורכי הדין המעוניינים לתת שירות במסגרת המבצע.

 

המאגר ישמש מענה לציבור הפונים לצורך איתור עורכי הדין המשתתפים במבצע. לאחר מכן תפרסם הלשכה את דבר המבצע בציבור הרחב באמצעות  מסע הסברה  בכלי התקשורת להגברת המודעות לקבלת שירותים משפטיים ע"י עו"ד בתחום התעבורה.

 

פונים מן הציבור יוכלו לקבל מידע אודות עורכי דין המשתתפים במבצע באמצעות פניה טלפונית למספר טלפון מיוחד שיוקצה למבצע או באמצעות אתר הלשכה באינטרנט.

 

המבצע עתיד לצאת לדרך ביום 6.3.07 (או במועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעת הלשכה) ויימשך 4 חודשים עם אפשרות הארכה בחודש נוסף.

 

עורכי דין המעוניינים להכלל במאגר "מבצע תעבורה", מוזמנים לפנות בהקדם לגב' דנה זוננקלר, מרכזת "מבצע תעבורה", בדואר: לשכת עוה"ד, רח' דניאל פריש 10, ת"א, 64731 או בפקס': 02-5608238, או בדוא"ל: taavura@israelbar.org.il. מזכירת "מבצע תעבורה" היא גב' אתי רנד.

 

בפניה נא ציינו שם מלא ומספר רישיון ואת הסכמתכם להכלל ב"מבצע תעבורה" עפ"י התקנון*.

 

לידיעתכם, פרטיכם יופיעו באתר האינטרנט של הלשכה ו/או יישלחו לפונים מהציבור, כפי שמופיע ומעודכן במאגרי הלשכה ויכללו: שם מלא, כתובת דואר ודוא"ל, מס' טל' ופקס' ושיוך לפי מחוז.

 

יודגש כי מאחר ומתכונת המבצע שונתה (בהתאם לדרישת הממונה על ההגבלים העסקיים) אין תוקף לפניות קודמות של עורכי דין, אשר ביקשו להשתתף במבצע במתכונת הישנה, ולפיכך יש להגיש את הפנייה מחדש.

  • לתקנון המבצע:        

 

קובץ להורדה
regulations_trafic_campaign.doc regulations_trafic_campaign.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון