ועדות הלשכה

עדכון כתובות למשלוח דואר בהתאם לחוק עדכון כתובת התשס"ה – 2005

14.07.2019

שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות, רשות המיסים בישראל

במסגרת יישום חוק הכתובות ברשות המסים, אנו מודיעים כי החל מהיום, מכתבים מרשות המסים יישלחו אל עוסקים /נישומים / מנכים יחידים, לכתובתם למשלוח דואר המעודכנת ברשות האוכלוסין במשרד הפנים וזאת בהתאם לחוק עדכון כתובת התשס"ה -2005 (להלן "החוק").
אל:
כלל העוסקים/הנישומים/המנכים
 1. במסגרת יישום חוק הכתובות ברשות המסים, אנו מודיעים כי החל מהיום, מכתבים מרשות המסים יישלחו אל עוסקים /נישומים / מנכים יחידים, לכתובתם למשלוח דואר המעודכנת ברשות האוכלוסין במשרד הפנים וזאת בהתאם לחוק עדכון כתובת התשס"ה -2005 (להלן "החוק"). 
  יובהר, חוק זה אינו חל על משלוח דואר לתאגידים.

 2. יצוין, כי בהתאם להוראות החוק, מי שלא הודיע לרשות האוכלוסין על כתובתו למשלוח דואר, יראו את מענו הרשום במרשם האוכלוסין (כתובת המגורים), ככתובתו למשלוח דואר והמכתבים יישלחו לכתובת זו. 
  לאור האמור, החל מהיום המכתבים מרשות המסים  יישלחו לכתובת למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין ולא לכתובת הרשומה במרשמי רשות המסים. 

 3. יחד עם זאת, עוסק / נישום / מנכה יכול לבקש, שמכתבים שהוגדרו מראש על ידי רשות המסים, יישלחו לכתובת המייצג. 
  לשם כך, יש להגיש בקשה בכתב, למשרד בו מתנהל התיק הרלבנטי, למשלוח דברי הדואר האמורים לכתובת המייצג, המעודכנת במרשם המייצגים, כפי שנהוג כיום. 

 4. בימים אלה, רשות המסים שולחת הודעות, על יישום החוק, לכלל הנישומים/ מנכים, אשר כתובת הדואר הרשומה במרשמי רשות המסים, שונה מהכתובת הרשומה במרשמי רשות האוכלוסין. 
  במקרה בו הכתובת למשלוח דואר או כתובת המגורים הרשומות במרשם האוכלוסין אינן מעודכנות או שחל שינוי בהן, יש לעדכן אותן באופן מידי באתר רשות האוכלוסין, או באתר הממשלתי GOV.IL, או באחת מלשכות השירות של רשות האוכלוסין ברחבי הארץ. 

 5. נודה על שיתוף פעולה וקיום ההנחיות על מנת שהדואר יגיע ליעדו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון