ועדות הלשכה

"החלטת בית הדין הארצי שלא לדחות דיון בעקבות חופשת לידה עלולה לפגוע בעורכות דין עצמאיות"

04.07.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך ציינה יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה של לשכת עורכי הדין, עו"ד סמדר בן-נתן, בפנייתה למנהל בתי המשפט, השופט בעז אוקון, ולנשיא ביה"ד הארצי לעבודה, סטיב אדלר.

הדברים נאמרו בעקבות החלטתו של נשיא בית הדין הארצי לדחות בר"ע שהגישה עורכת דין על החלטת בית הדין האזורי, שדחתה את בקשתה לדחיית מועדי דיון בהוכחות בעקבות יציאתה לחופשת לידה. בהחלטתו ציין, שיש לתת את הדעת לכך, שעיכוב בהגשת תצהירי העדות ובקביעת מועד הדיון יגרום להארכת משכו של ההליך בצורה משמעותית. עוד הוסיף, שעיקר המאמץ מוטל על חבריה של עורכת הדין לעבודה, הנדרשים לקחת חלק משמעותי בחובה להבטיח את שוויון הזדמנויותיה במקום העבודה.

 

לדברי עו"ד בן-נתן הועדה סומכת את ידיה על דבריו של הנשיא, לפיהם ביה"ד נדרש לשים לנגד עיניו יצירת סביבת עבודה המאפשרת השתלבות מלאה בקידומן של נשים בעבודה וכפועל יוצא להתחשב במקרים המתאימים לשהותם של עורכות-דין בחופשת לידה. "אף מכלול דברי החקיקה עוסקים בהגנה על עובדות בחופשת לידה, עולים בקנה אחד עם דברים אלו ומלמדים על תכלית חקיקתית להגן על עובדות, בעת יציאתן לחופשת לידה, ועורכות דין בכלל זה ולמנוע פגיעה בהן, בעבודתן, כתוצאה  מהיציאה לחופשת הלידה".

 

הועדה אף מסכימה לקביעה, כי שיקול זה אינו עומד בפני עצמו, ויש לשקלו אל מול האינטרסים הנוספים העומדים על הכף, ובכלל זה הפגיעה האפשרית בצדדים וקיומם של עורכי דין נוספים במשרד היכולים לטפל בתיק בתקופה זו.

 

עם זאת, הועדה מבקשת להתריע בפני הנזק העלול להיגרם כתוצאה מהמדיניות המותווית בהחלטה זו ואשר עלולה, חלילה, לפגוע במעמדה של עורכת-דין שכירה, דבר העשוי להכניס שיקולים פסולים לגבייה אצל מעסיקה, לרבות שיקולים בדבר כדאיות העסקתה, קידומה ושכרה.

 

לדעת הועדה, צפויה מדיניות זו לגרום פגיעה קשה בעורכות דין עצמאיות אשר עלולות למצוא עצמן, נאלצות לייצג, בעל כורחן, במהלך חופשת הלידה (דבר הפוגע בזכויותיה כיולדת והמנוגד לחוק), או לחלופין לאבד לקוחות ולספוג פגיעה קשה בפרנסתן.

"מניסיונן של חברות הועדה, כמו גם ממחקרים עדכניים עולה כי אין מקום לסבור שאפליית נשים בשוק העבודה עקב יציאתן לחופשת לידה, פסקה מלהתקיים במאה ה- 21, כפי שעולה מהחלטת ביה"ד".

מנהל בתי המשפט, בתגובה לפניית הועדה, ציין כי אין מחלוקת שחופשת לידה מהווה טעם טוב לדחיית דיון. לדבריו, יתכנו יוצאים מן הכלל, הנובעים אך ורק מנסיבות מיוחדות, כמו, למשל, הצורך לקיים את הדיון במהירות בשל פגיעה מיוחדת הצפויה לאחד מבעלי הדין, אם יתעכב הדיון, כמו במקרה הנוכחי. מנהל בתי המשפט הוסיף כי "זוהי מדיניות כללית, והשאלה בנוגע לכל תיק ותיק מסורה להחלטתו של השופט".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון