ועדות הלשכה

מפגשי עורכות דין לצורך עידוד ותמיכה הדדית

02.05.2006

גב’ דנה זוננקלר - רכזת ועדת קידום עורכת הדין שליד הועד המרכזי

מטרת המפגש הינה לנסות וליצור קשר משלים ומזין בין עורכות הדין, כך שכל אחת תוכל להיעזר בחברותיה במקרה שיגיע לטיפולה נושא שאינו בתחום עיסוקה אלא בתחומה של עורכת דין חברה.

הועדה לקידום עורכות הדין בראשות עו"ד שלומית דויטשר יוזמת מפגשי עורכות דין לצורך עידוד ותמיכה הדדית.

 

בכל מפגש תשתתפנה 8 - 10 עורכות דין מתחומי עיסוק שונים. מטרת המפגש הינה לנסות וליצור קשר משלים ומזין בין עורכות הדין, כך שכל אחת תוכל להיעזר בחברותיה במקרה שיגיע לטיפולה נושא שאינו בתחום עיסוקה אלא בתחומה של עורכת דין חברה.

 

עורכות הדין המעוניינות להשתתף במפגש מסוג זה מוזמנות לפנות למרכזת הועדה בדואר-אלקטרוני: dana@israelbar.org.il.

 

על הפניה לכלול, בקצרה, את פרטיה של עורכת הדין, כולל נסיון ושני תחומי עיסוק בלבד.

 

לא ניתן יהיה לשבץ במפגשים עורכת דין שתפרט יותר משני תחומי עיסוק שכן המטרה היא ליצור קשר מפרה בין תחומי עיסוק שונים כך שכל יתרונה של עורכת הדין יהיה בתחום התמחותה הספציפי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון