ועדות הלשכה

פורום מעמד האישה מסתייג מהקמתה של "הוועדה לטיפול בתלונות שווא" על ידי ועד מחוז תל אביב

09.12.2014

עו"ד שירית בכר, ממונה על פורום מעמד האישה וקידום עורכת הדין

הפורום למעמד האישה מסתייג מהקמת ועדה המוקמת לטיפול ב"תופעה" שכלל לא קיימים נתונים סטטיסטיים אודותיה, כאשר מנגד אנו יודעים על תת דיווח של נפגעות ונפגעי עבירות אלימות, ועל מיעוט הגשת התלונות, יחסית למקרים הידועים של מעשי תקיפה.

השבוע התארחו בישיבת הפורום למעמד האישה נציגי "הוועדה לטיפול בתלונות שווא" שהוקמה במחוז תל-אביב של הלשכה. הפורום למעמד האישה ביקש לבדוק מדוע הוקמה במחוז תל-אביב ועדה שתכליתה לטפל בעניינים החלים על כלל הציבור ו/או על כלל עורכי-הדין.

 

הפורום ביקש להדגיש, כי הוא מגנה תרמית מכל סוג שהוא וכי יש מקום למצות את הדין עם מי שמתלונן תלונת שווא, ועם מי שממליץ על הגשת תלונה כזו. לגופו של עניין, הפורום למעמד האישה מסתייג מהקמת ועדה המוקמת לטיפול ב"תופעה" שכלל לא קיימים נתונים סטטיסטיים אודותיה, כאשר מנגד אנו יודעים על תת דיווח של נפגעות ונפגעי עבירות אלימות, ועל מיעוט הגשת התלונות, יחסית למקרים הידועים של מעשי תקיפה.

 

לנציגי הוועדה הוצג הקושי בשמה של הוועדה, אשר יוצר חסם נוסף על נכונותם של נשים/אנשים נפגעי אלימות להתלונן על הפגיעה בהם. כמו כן – הפורום ביקש לסייג את תחומי הבדיקה של הוועדה, לתלונות אשר ניתנות במסגרת סכסוכי גירושין. הוועדה של מחוז ת"א נתבקשה לשקול שינוי שמה ל"ועדה לבדיקת אלימות משפטית".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון